درخشش شعبانی در آلماتی

علی شعبانی با کسب مدال طلای آسیا یکبار دیگر شایستگی هایش را به نمایش گذاشت.

علی شعبانی با کسب مدال طلای آسیا یکبار دیگر شایستگی هایش را به نمایش گذاشت.

شعبانی با کسب  مدال طلا و ایستادن بر سکوی قاره کهن  کار را برای کادر فنی   کشتی آزاد  در انتخاب وزن  ۹۷کیلو سخت  و سخت تر کرد. شعبانی  امروز آماده تر  ومصمم از سال های قبل نشان داده چرا که تمام نگاهش به المپیک  و سکوی توکیوست.

  • 12:11
  • 1400/01/29
  • 1395