ششمین جلسه تدوین سند طرح توسعه کشتی کشور برگزار شد

ششمین جلسه تدوین سند طرح توسعه کشتی کشور در سال جدید با حضور کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، محسن کاوه مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، یداله اعتصامی مربی اسبق تیم ملی و از کارشناسان مطرح رسانه و بهروز حضرتی پور مربی تیم ملی کشتی فرنگی حضور داشتند.

از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه شیوه آموزش در رده های سنی پایه، برنامه ریزی هدفمند برای حضور سرمربیان تیم های پایه در استان ها، ارتقاء فنی مربیان پایه و فعال کردن کانون های آموزش و پرورش بود.
محمد بنا در این جلسه گفت: حفظ و نگهداری استعدادها و ارتقاء فنی کشتی گیران از مهمترین مواردی است که در رده ی سنی پایه باید برای آن اهمیت ویژه ای قائل شد.
محسن کاوه نیز با اشاره به اینکه باید مراکز کشتی خیز را شناسایی کنیم تصریح کرد: باید مربیان مستعدد را شناسایی و بر روی آن ها سرمایه گذاری کنیم.
غلامرضا محمدی نیز اظهار داشت: باید با ایجاد ابزارهای مختلف نسبت به رسیدگی به مربیان پایه و ارتقاء دانش فنی آن ها تلاش کنیم تا با ایجاد انگیزه در بین آن ها شاهد رشد کشتی در رده ی سنی پایه باشیم.
یداله اعتصامی نیز با بیان اینکه تعامل و همکاری با آموزش و پرورش یکی از راهکارهای ارتقاء کشتی در رده ی سنی پایه است تأکید کرد: آموزش فنون مختلف در رده های سنی پایه باید در دستور کار باشد، ضمن اینکه راه اندازی مجدد کانون های آموزش و پرورش نقش مؤثری در حضور دانش آموزان در کشتی دارد.

 تدوین طرح توسعه کشتی کشور شامل برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است که مهمترین  اهداف تعریف شده در این طرح به المپیک های ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ و جایگاه کشتی ایران در رده های سنی مختلف طی ۸ سال آینده در میادین المپیک، جهانی و آسیایی مربوط می شود.

فدراسیون کشتی درنظر دارد تا تدوین نهایی این طرح، به صورت مستمر این نشست ها را با حضور دیگر کارشناسان و صاحب نظران عرصه کشتی برگزار کند.

  • 12:43
  • 1399/02/31
  • 2422