حرفهای زیبایی که پوچ بود!

آقایان برای آنکه گرفتاریهای کی روش را پایان شده تلقی کنند ویلموتس را وارد صحنه کردند.

اینبار ادبیاتی به کار گرفته شد که در فوتبال ما بی سابقه بود. تاج که به صورت مستقیم وتنها با ویلموتس وارد مذاکره شده بود، مطالبی را در خصوص عقد قرارداد با ویلموتس به زبان راند که پنداری بعد ازرهایی از گرفتاریهای  کی روش، قرار است فوتبال ملی ما با ویلموتس در ساحل آرامش قدم بزند.
تاج از درسی که ازقرارداد با کی روش آموخته بود چنان سخن می گفت که گویی با ویلموتس آنچنان محکم کاری شده است که مو لای درزش نخواهد رفت.
در یک آن امیدواری و آرامش در فضای فوتبال قابل لمس شد، اما این آرامش نقش حباب را داشت و خیلی زود ترکید. ویلموتس آنی نبود که فوتبال ما انتظار داشت.
اکنون ماهیت ویلموتس آشکار شده و تاج با استفاده از ادبیات متفاوت با گذشته ویلموتس واقعی را معرفی می کند.
تاج می گوید؛ اوما را فریب داد وکلاهبرداری کرد.
آنچه از صحبتهای متفاوت و گذشته وحال تاج برداشت می شود این است، با فوتبال حرفه ای فاصله زیادی داریم. گذشته از آن فوتبال ما فاقد مدیران حرفه ای است. از این رو پای هر مربی و یا بازیکن خارجی به فوتبال ما باز شد، دارایی و سرمایه های ملی فوتبال ما  به یغما برده شد. کی روش، ویلموتس، ماچونی، کالدرون و… منتظر داستان اسکوویچ می مانیم. وزارت ورزش نباید دست رو دست بگذارد وعنوان کند که داستان کی روش و ویلموتس را باید خود فدراسیون فوتبال حل کند.
دراین حالت شک نکنید که داستان اسکوویچ پیچیده تر از کی روش و ویلموتس خواهد شد.

نویسنده: اکبر عزیزی

  • 14:47
  • 1399/02/31
  • 1961