تایید و تکذیب دیر هنگام به چه کار می آید؟

دستگاههای نظارتی و نهاد های مسئول از وزارت ورزش و فدراسیونهای زیر مجموعه این مطالبه عمومی را محقق سازند و مدیران ورزش را وادار کنند تا مبالغ پرداختی به مربیان و بازیکنان داخلی وخارجی را دقیقا در زمان تنظیم قرارداد اعلام کنند.

سالهای متمادی است ،مبالغ قرار داد با مربیان و بازیکنان را از مردم پنهان می کنیم و آنها را نامحرم می دانیم.
مردم و علاقه مندان ورزش زمانی از اوضاع با خبر می شوند که کار از کار گذشته است.آنجا که کار به شکایت وصدور آرا از‌ سوی فیفا منجر می شود.
این روزها انعکاس اخبار غیر منتظره در باره اصل قرار داد کی روش و پاداش های نجومی او حضور تیم ایران در جام جهانی روسیه همه را شوکه کرده است !
فدراسیون فوتبال به جای شفافیت و اطلاع رسانی درست،مانند همیشه به پاک کردن صورت مسئله و تکذیب اخبار منتشره کرده متوسل شده است.
این تفکر غلط تنها به فدراسیون فوتبال خلاصه نمی شود ،بلکه باشگاهها هم از این رویه تبعیت می کنند.
برانکو سالها در پرسپولیس بود ،
در باره مبالغ قرارداد او هیچ وقت اطلاع رسانی درستی صورت نگرفت و همه چیز در خفا و پنهان سپری شد.
همین رویه در باره کالدرون و بازیکنان خارجی حاکم بود .
در استقلال هم معلوم نشد ،شفر و دستیارانش در ازا چه مبالغی قرار داد امضا کردند.
استراماچونی چه رقمی را دریافت کرد و متون قرارداد و مبالغ دیگر نفرات خارجی این تیم چگونه تنظیم شد و…!
این پنهان کاری و مخفی کاری با روح ورزش در تضاد است و نامحرم دانستن مردم و هواداران ورزش تلقی می شود.
در این زمینه مطالبه عمومی و خواست مردم از سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان عدالت اداری و نهادهای نظارتی است که وزارت ورزش و زیر مجموعه آنها را مجاب کنند تا در اقدامات خود شفافیت را در اولویت قرار دهند.
متاسفانه در باره قرارداد با ویلموتس تخلفی بزرگتر صورت گرفت.
او پیش از بازی با عراق ،بخشی از قرارداد با فدراسیون را مطالبه کرد تا در تمرینات حاضر شود.
فدراسیون فوتبال با هماهنگی وزارت ورزش و کمک بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی اقدامی خارج از عرف صورت دادند.
در این برهه اقساط اول ودوم قرارداد ویلموتس از سوی شرکت سرمایه گذاری شستا وابسته با سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد تا در مراحل بعدی این بدهی از محل مطالبات فدراسیون از فیفا تهاتر شود!
حال که طلب شستا سر رسید شده ،معلوم شده است ،فدراسیون فوتبال تنها مبلغی نازل(حدود هشت هزاردلار ) از فیفا طلب دارد!
درد مندانه باید گفت ؛این روزها سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیرانش با مشکلات عدیده رو‌برو است و برای افزایش حقوق این قشر ضعیف به چه کنم چه کنم افتاده است!
باید پرسید شرکت ها و بنگاههای تجاری در سازمان تامین اجتماعی از جمله شستا که باید تامین کننده منابع مالی این نهاد باشند چگونه این مبالغ را به فدراسیون فوتبال واریز کرده اند؟
این حاتم بخشی چرا باید از کیسه محرومان و قشر ضعیف بازنشسته کشور صورت گیرد و تاوان بی مبالاتی و سو مدیریت فدراسیون فوتبال را اقشار پایین جامعه بپرازند؟
اعتقاد داریم‌،دهها مورد از این حاتم بخشی ها و تاراج بیت المال در ورزش و فدراسیون ها صورت گرفته که عمدتا رسانه ها و مردم از آن اطلاعی ندارند.
رسیدگی به این امور و حسابرسی دقیق و مهم شمردن مقوله تحقیق و تفحص در ورزش سالها است از سوی مجلس مورد غفلت قرار گرفته و مردم‌ مصرا خواستار رسیدگی و شفافیت در این زمینه هستند.

نویسنده: احمد میرزاییان

  • 12:45
  • 1399/01/27
  • 2214