لیموچی نایب رئیس کمیته توسعه ورزشی و بازی‌های  پارالمپیک شد

لیموچی به عنوان نایب رئیس کمیته توسعه ورزشی و بازی های APC منصوب شد.

سیما لیموچی، نایب رئیس بانوان کمیته ملی پارالمپیک به عنوان نایب رئیس کمیته توسعه ورزشی و بازی های کمیته پارالمپیک آسیا منصوب شد.

این انتصاب به پیشنهاد خانم لزلی فانگ، رئیس کمیته توسعه ورزشی و بازی های APC انجام شده و به موجب آن سیما لیموچی تا سال 2023 عهده دار سمت نایب رئیسی کمیته توسعه ورزشی و بازی های کمیته پارالمپیک آسیا خواهد بود.

  • 12:38
  • 1400/03/17
  • 2292