نگاه کارشناس

احدی: برای المپیک باید المپیکی عمل کرد

شاهین موسوی بوکسور وزن 75 کیلوگرم ایران صبح امروز به بوکسور گمنام ژاپنی باخت و حذف شد. اکبر احدی مربی سابق تیم ملی و کارشناس این رشته به البرز ورزشی گفت.

وی می گوید: متاسفانه شاهین نتوانست شایستگی و بایستگی های خود را به منصه ظهور درآورد. چرا که حریف ژاپنی در حد وی نبوده است اما می دانید که المپیک سوای آمادگی جسمانی به شرایط ایده آل روحی و روانی نیاز دارد. احدی درباره این نکته که بعضی ها پیش از اعزام بوکسورها به توکیو خبر از تاریخسازی آنها می دادند، می گوید: شه بخش دیگر بوکسور خوب ایرانی چهارشنبه با مشت زن عنوان دار کوبایی پیکار خواهد کرد. و اگر بتواند بازی قابل قبولی ارائه بدهد و از سد حریف بگذرد، مدال وی قطعی خواهد که در آن صورت می شود مدعی تاریخسازی بود. ولی انتظار من این است که حداقل بتوان در جمع هشت بوکسور مراحل نیمه پایانی بود چرا که در گذشته ورزشکارانی چون روزبهانی، سپهوند و نوریان به این مراحل رسیده بودند. به هر حال برای کسب مدال موفقیت باید قبل از المپیک اقدام کرد. خوشبختانه فدراسیون بوکس و برپایی اردویی مشترک در ازبکستان و تیم های آذربایجان و ارمنستان در این زمینه کوتاهی نکرده است. باید دید که چرا ما موفق نبوده ایم.

نویسنده:  ج- دوستدار

  • 16:23
  • 1400/05/04
  • 2827