تجلیل با شکوه از حسن یزدانی در شهرستان نور

تجلیل از قهرمانان مازندرانی همچنان ادامه دارد. آن ها برای این که اثبات کنند که برخلاف ادعای علیرضا دبیر که کشتی در مازندران نمرده است از مصداق های پیاپی استفاده می کنند.

مراسم تجلیل از پهلوان حسن یزدانی در نور طی مراسمی مختصر اما سراسر شور و شوق ادر روستای لشکنار شهرستان نور استان مازندران برگزار شد.

که به همت نیک اندیشان و عاشقاق ورزش کشتی مثل سید عابدین حسینی برگزار شد که از طرف بانی مراسم یک دستگاه پژو پارس و طی هدایا مبلغ نقدی به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از طرف سوی مشتاقان حسن یزدانی و به پاس دلاور مردیهای این پهلوان مازنی به ایشان اهدا شد. 

همت مسلمی مربی سازنده یزدانی هم در آیین یاد شده حضور داشت.

کشتی در مازندران شهر و مرز نمی شناسد. آن ها با قهرمانانشان عشق می ورزند و در کنار تعصبات شهری و منطقه ای اعتقاد دارند که هرچه پهلوان است همه اش مازندران است.

نویسنده: احمد دباغ

  • 10:18
  • 1400/07/30
  • 946