سه شنبه هفتم بهمن ماه

جای تیم کشتی کرمانشاه در لیگ خالی است

امسال هم در بین تیم های شرکت کننده در مسابقات سراسری لیگ کشتی جای کرمانشاه خالی است انگار ما باید به این بی مسئولیتی ها وکمبود ها و بی اعتمادی های اسپانسرها و سکون وحال خراب کشتی کرمانشاه عادت کنیم!

مشکل کشتی کرمانشاه ریشه ای است و کشتی گیران خطه ی بیستون از سیستم پیر و بی انگیزه ورزش استان خصوصا هیات کشتی ضربه می خورد، نه ایده ای برای رشد کشتی هست ونه قدرتی برای جذب اسپانسرها،نه برنامه‌ای برای ایجاد اشتیاق درنسل جدید. متاسفانه سالهای سال است که سالنهای کرمانشاه خالی از نونهال هاو نوجوانها شده وکمتر افرادی به سمت سالن های کشتی می آیند! حال آن که برای تداوم آن روزگار یکه تازی یلان کشتی کرمانشاه باید پایه سازی واستعداد یابی کرد و ریشه ای به امور آموزشی پرداخت، باید تیم های متخصص در رده های پایه شروع کنند و منیّت ها کنار گذاشته شود. برای پیشرفت کشتی کرمانشاه باید دلسوزان واقعی به دور از هرباند بازی وکوته فکری اتاق فکری را تشکیل دهند و با تصمیم گیری های مثمر ثمر و تغییرات در همه امور و استفاده از نیروهای جوان و با انگیزه به داد این اوضاع و حال خراب کشتی کرمانجه ها را درست کرد تا انشالله در پنج تا ده سال آینده جواب گرفته و از این سکون تلخ خلاص شود و به روزهای اوج گذشته برگردد.