دوشنبه سوم آذر ماه
یادگار ماندگار...

دید و بازدید در حومه ورزش

دید و بازدید در حومه ورزش یک رسم دیرینه است بزرگتر ها که به جمع دوستان قدیمی یا جوان ها می پیوندند فضا پر از روحیه و حرمت گذاری می شود و تصویر پیوست نمونه ای از این دیدارها است.

دید و بازدید در حومه ورزش یک رسم دیرینه است بزرگتر ها که به جمع دوستان قدیمی یا جوان ها می پیوندند فضا پر از روحیه و حرمت گذاری می شود و تصویر پیوست نمونه ای از این دیدارها است.


به گزارش پایگاه خبری البرزورزشی؛ حضور استاد عبداله موحد دارنده شش مدال جهان و المپیک در جمع مربیان تیم ملی کشتی آزاد در دهه هفتاد در اردوی تیم ملی خانه کشتی آزادی آقایان محسن کاوه، محسن فره وشی، شاد روان علی الهیاری استاد عبداله موحد. شادروان شمس الدین سید عباسی.و اکبر فلاح در عکس حضور دارند.