در راستای انتخابات فدراسیون بوکس؛

احدی: با یک گل بهار نمی شود

انتخابات فدراسیون بوکس در پیش است و این رویداد باعث شده تا جامعه مرتبط با ورزش مشت زنی تقلای جدیدی را آغاز کنند.

 تا آنجا که می دانیم در حال حاضر رقابت بین دو مدعی کرسی ریاست است.در این باره با اکبر احدی سرمربی سابق تیم ملی و کارشناس برجسته بوکس گفت و گو کردیم.

وی گفت: کارنامه آقای ثوری مشخص است و آقای روح ا... حسینی نیز قهرمانی تحصیلکرده و قابل اعتماد برای جامعه بوکس است. آقای ثوری طی چهارسالی که ریاست فدراسیون را برعهده داشت، تلاش های خود را انجام داد اما توانایی او محدود است تا جایی که اگر نفوذ نایب رئیس فدراسیون و آقای استکی نبود، توانایی برپایی اردو را هم نداشتیم به همین دلیل اعتقاد دارم که رای دهندگان انتخابات باید به فکر فردی باشند که انرژی و توانایی کافی داشته باشد و دلسوز بچه های زحمتکش این ورزش باشد. امروز اگر بخواهیم خلاقیت های دانیال شه بخش و تلاش های کادرفنی را به حساب رئیس فدراسیون بگذاریم، اشتباه کرده ایم. ضمن اینکه می دانیم با یک گل بهار نمی شود و بوکس نیازمند حضور شخصی از جنس ورزش و دارای موقعیت اقتصادی و اجتماعی باشد.

  • 11:36
  • 1400/08/30
  • 3367