نیم نگاه

انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره اتفاق تاسف بار مدرسه فوتبال در مشهد دست به واکنش زد و تعرض فرزندان گوشه ای از مملکت را پدیده ای چند وجهی خواند که ابعاد مختلف آن ضربات مهلکی به روح و روان و آینده جوانان کشور می زند.

در این بازتاب از همه ی نهاد های دولتی و غیر دولتی درخواست شد تا پیگیر ماجرا باشند.

در ورزشی که همه ی فکر و ذکر ها گل زدن فلان تیم و آفساید بودن بهمانت دغدغه اصلی شده جز اینکه فریاد وا مصیبتا سر دهیم کاری از دست ما بر نمی آید. قبح ماجرای مشهد آنقدر وسیع است که انتظار نداشتیم برخی مسئولان سرسری از کنار آن بگذرند و به جای رسیدگی فوری به قضیه مدعی شوند که بزرگنمایی شده است درصورتی که حتی اگر یک فرد از نوجوانان این مملک دچار عوارض تاسف بار این مسئله شود یک عمر روح و روان این فرد را سوهان می کشد.

چاره اندیشی کنیم نه اینکه دست به پا کردن صورت مسئله بزنیم اگر هشدار ها را به موقع جدی نگیریم احتمال اینکه در سایر رشته های ورزشی نیز شاهد چنین فاجعه ای باشیم کم نیست.

در اینجا به عنوان یک روزنامه نگار و نشریه ورزشی به همه ی فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی توصیه اکید می کنیم که  با انتخاب یک گروه کارشناسی دلسوز، وطن پرست و متعهد تمامی امور آموزشی و اخلاقی مرتبط با تشکیلات خود را زیر ذره بین دقیق و شدید قرار بدهند.

نویسنده: حسین علی اسماعیلی

  • 10:56
  • 1401/11/12
  • 354