پایان رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی

نفرات برتر رشته بادی بیلدینگ معرفی شدند

پس از برگزاری رقابت بیلدینگ در دسته های جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان نفرات برتر این رشته با رای داوران مشخص شدند.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: رقابت های پرورش اندام تیم ملی جهانی به میزبانی تهران و در هتل مجلل اسپیناس پالاس برگزار شد. در ساعات پایانی این مسابقات رقابت های بیلدینگ با شور و اشتیاق خاصی برگزار شد و نفرات برتر آن مشخص شدند.

اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

جوانان بيلدينگ ٢١ تا ٢٣ سال (٧٥+ كيلوگرم)

١- بابك زارعى - اصفهان

٢- حسين امينى - مركزى

٣- اميرمهدى رويان - كرمان

 جوانان بيلدينگ ١٦ تا ٢٠ سال (٧٥+ كيلوگرم)

١- سينا شيرزاد - فارس

٢- محمدمهدى قاسمى - تهران

٣- على اصغر عسگرى - فارس

 جوانان بيلدينگ ٢١ تا ٢٣ سال (٧٥- كيلوگرم)

١- سپهر نورانى - يزد

٢- حسن عاشوريان - فارس

٣- آريا عطافر - تهران

 

جوانان بيلدينگ ١٦ تا ٢٠ سال (٧٥- كيلوگرم)

١- محمد سليمانى - اصفهان

٢- محمدامين محمود آقايى - كرمان

 پيشكسوتان بيلدينگ ٤٠ تا ٤٤ سال (٧٠- كيلوگرم)

١- اسماعيل زارع - فارس

٢- محسن محمود آبادى - كرمان

٣- على آذوغ - سيستان و بلوچستان

 پيشكسوتان بيلدينگ ٤٠ تا ٤٤ سال (٨٠- كيلوگرم)

١- حسين كاويانى - فارس

٢- ميثم لطفعلى - تهران

٣- روح الله جمال پور

 پيشكسوتان بيلدينگ ٤٠ تا ٤٤ سال (٩٠- كيلوگرم)

١- آرمان حسنوند - تهران

٢- محمد خراسانى - فارس

 پيشكسوتان بيلدينگ ٤٥ تا ٤٩ سال (٧٠- كيلوگرم)

١- محمد فيروزى

٢- على صمدى

 پيشكسوتان بيلدينگ ٤٥ تا ٤٩ سال (٨٠- كيلوگرم)

١- على شحيطى - خوزستان

٢- حاجت مولايى - خوزستان

٣- على محبى نژاد

 پيشكسوتان بيلدينگ ٤٥ تا ٤٩ سال (٩٠- كيلوگرم)

١- محمدجواد شهريارى - فارس

٢- اردوان ورشابى - تهران

٣- نادر احمدپورى - خوزستان

 پيشكسوتان بيلدينگ ٤٥ تا ٤٩ سال (٩٠+ كيلوگرم)

١- رضا دلفانى - تهران

٢- رامين پور فرزاد - تهران

٣- محسن يحيى زاده

 پيشكسوتان بيلدينگ ٥٠ تا ٥٤ سال (٨٠- كيلوگرم)

١- حسين طالبى

٢- على امامى - خراسان جنوبى

 پيشكسوتان بيلدينگ ٥٠ تا ٥٤ سال (٨٠+ كيلوگرم)

١- مسعود نيكنام - خراسان رضوى

٢- محتشم خزيمه - خراسان رضوى

٣- محمدرضا عسگرى - اصفهان

 پيشكسوتان بيلدينگ ٥٥ تا ٥٩ سال (٧٥+ كيلوگرم)

١- اكبر هاشمى - تهران

٢- سعيد عينعلى 

بيلدينگ ٦٥ كيلوگرم

١- سپهر نورانى - يزد

٢- اسماعيل زارع - فارس

٣- سجاد حيدرى - خراسان رضوى

 بيلدينگ ٧٠ كيلوگرم

١- محمد سليمانى - اصفهان

٢- حامد خليل پور - تهران

٣- سعيد طهماسبى - يزد

 بيلدينگ ٧٥ كيلوگرم

١- فرامرز عزيزى - تهران

٢- متين كريمى - مازندران

٣- محمد تركزاده - كرمانشاه

بيلدينگ ٨٠ كيلوگرم

١- محمد مفتخر - خوزستان

٢- عبدالله موسى زاده - مازندران

٣- محمد روزافزايى - فارس

 بيلدينگ ٨٥ كيلوگرم

١- فرشاد گنجى - تهران

٢- سعيد گودرزى - فارس

٣- رسول زعى عليا - زنجان

 بيلدينگ ٩٠ كيلوگرم

١- ابراهيم ارزشمند - فارس

٢- صادق احمدى - خوزستان

٣- بيژن شيرزاد - فارس 

بيلدينگ ٩٥ كيلوگرم

١- مهدى ارزشمند - فارس

٢- بهزاد تنگسيرى - تهران

٣- اميرحسين محمدى - مازندران

 بيلدينگ ١٠٠ كيلوگرم

١- محمد نوروزى - تهران

٢- بابك ارزشمند - فارس

٣- حسين پيروزمهر - خوزستان 

بيلدينگ ١٠٠+ كيلوگرم

١- مسعود قديريان - تهران

٢- مرتضى محمودى - تهران

٣- مصطفى برغوثى - خوزستان

 

  • 10:21
  • 1402/07/07
  • 496