انتخاب زمین ۳۰۰هکتاری برای ورزشگاه جدید

ورزشگاه جدید تهران در جوار حرم

ورزشگاه جدید فوتبال در زمین به مساحت ۳۰۰ هکتار احداث می شود.

محسن‌منصوری معاون اجرایی ریی جمهور اعلام کرد این ورزشگاه در محاورت حرم امام خمینی(ره) از نظر دسترسی و تملک مشکلی ندارد و مهمترین گزینه است در این باره چند سر مایه گدار بخش خصوصی هم مراجعه کرده اند و قدم اول را بر داریم فراخوان مشارکت عمومی را خواهیم داد و با توجه به فر سودگی مجموعه ورزسی ارادی در نطر داریم یک مجموعه کامل در محل جدید واسته باشیم

وی افزود؛هنوز زمین ورزشگاه نهایی نشده و طی ده روز اینده تصمیم گیری خواهد شد.

گزارش: پیمان محرمی

  • 16:18
  • 1402/07/10
  • 750