جناب آقای حبیب بازپوش

باکمال تاسف و تاثر درگذشت اخوی گرامی مجید بازپوش، پیشکسوت ورزش باستانی را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم.

هوشنگ آرش

  • 12:16
  • 1402/07/21
  • 628