ترابی طلبش را می خواهد، امضاء نمی کند

خبر تکان دهنده ای برای پرسپولیسی ها است. مهدی ترابی تا چند روز پیش هیچ حرفی را مبنی بر جدایی اش از پرسپولیس بر زبان نمی آورد، اکنون که فصل لیگ به پایان رسیده و باید قراردادها تمدید شود، مهدی ترابی به سخن آمده و حاضر به تمدید قراردادش با پرسپولیس نیست.

ترابی که فراخوانی اش به باشگاه جهت تمدید قرارداد را دریافت کرده است، پیغام فرستاد، منتظرین به تمدید قرارداد تن نخواهم داد که طلب گذشته ام تسویه شود. در غیر اینصورت با تیم های جدید وارد مذاکره خواهم شد. ترابی از تیم های قطری و یکی از تیم های بلژیکی پیشنهاد دریافت کرده است. پیشنهاد قطری چنان سنگین است که ترابی را بدجور وسوسه کرده است. مهاجم تیم پرسپولیس می گوید: تا کی باید بازی کرد، مگر عمر ورزشی ما چق قدر است که همچنان چشم به پرداختی باشگاه طی امروز و فردا باشیم. اگر طلب کامل من پرداخت شود، آنگاه در خصوص قرارداد جدید وارد مذاکره جدید خواهیم شد. در صورتی که قرارداد قبلی ام پرداخت نشده، انجام تمدید قرارداد تعریف ندارد. ترابی که در خصوص پیشنهاد قطری ها شدیدا دچار وسوسه شده است، خوش تمایل دارد تا در فوتبال اروپا دیده شود اما پولی که قطری ها پیشنهاد داده اند، به اندازه پولی نیست که بلژیکی ها به او پیشنهاد داده اند.

  • 13:36
  • 1399/06/11
  • 3009