نامگذاری جدایی طلبان در تاریخ پرسپولیس

جدایی مهدی ترابی از تیم پرسپولیس هوادارن این تیم را بسیار نگران کرده است وپرسپولیسی ها با حضور در محل باشگاه پرسپولیس اعتراض خود را به مسئولان باشگاه نشان داده اند.

برای تاریخ فوتبال ایران بارها وبارها اتفاق افتاده است که ستاره ای از این تیم جداشده وبه تیم دیگری برود .... برای پرسپولیس در تاریخ طولانی خود که به نزدیک 52 سال رسیده است از مهدی ترابی بزرگتر وپر اهمیت تر هم جداشده اند که مهدی ترابی که خودش جای خود را دارد . از تاریخ پرسپولیس وام گرفته ونام های بزرگی مثل محمد صادقی وپرویز قلیچ خانی وعلیرضا عزیزی ومسیح مسیح نیا و..را در اولین روزهای حیات خود در اوج آمادگی از دست داد . تازه به عقب تر برمیگردیم ...پرسپولیس در سال 48 همه ستارگان درجه اول خود مثل همایون بهزادی وکاشانی وکلانی ومعینی وآشتیانی وطاووسی و...را از دست داد اما نابود نشد وبا گرفتن جوانانی مثل خوردبین ومسیح نیا وسلیمی و... در مسابقات باشگاه های تهران خودش را نگه داشت وتازه در بازی برابر ستاره های سابق تیم خود که حالا به تیم پیکان رفته بودند به سختی وبا نتیجه یک بر صفر باخت وبرابر تاج بزرگ هم کم مانده بود بازی را مساوی تمام کند که به علت درگیری وجنجال مسابقه نیمه تمام ماند . پرسپولیسی ها زمانی ستارگانی مثل ناصر محمد خانی وشاهرخ بیانی وحمید درخشان را هم از دست داده اما به جای این سه نفر با جذب محسن عاشوری ومرتضی کرمانی ورحیم یوسفی قهرمان تهران شدند .آنها عاشوری را جای درخشان نشانده واز کرمانی جای ناصر محمد خانی واز رحیم یوسفی به جای شاهرخ بیانی بهره گرفتند ویک بار دیگر قهرمان مسابقات فوتبال باشگاه های تهران شدند . به جز بازیکنانی که فوتبالشان به پایان رسیده ویا از پرسپولیس کنار گذاشته شده اند نام های بسیاری از اوج، پرسپولیس را ترک کرده اند .نام هایی مثل درخشان وناصر محمد خانی ومسیح مسیح نیا ومرتضی کرمانی وفرشاد پیوس وعلی کریمی ومهدی مهدوی کیا وعلی دایی وکریم باقری ومهرداد میناوند ورضا شاهرودی وحامد کاویانپور و... همگی از تیم پرسپولیس جداشدند اما بعد از جدایی این نفرات هم پرسپولیس سر راه نماند وبعد از جدایی های مورد اشاره عنوان قهرمانی را در مسابقات فوتبال لیگ کشور به دست آورد .

  • 16:36
  • 1399/06/11
  • 3241