شوخی نیست، مریخ است!

برای برخی ها این پرسش مطرح شده که در کارگروه مشورتی تیم ملی والیبال چرا از سعید رضایی دعوت شد اما از سایر مربیان ملی خبری نبود.

محمد وکیلی که سرمربیگری تیم نوجوانان ما را بر عهده داشت، اما بدون اینکه بخواهیم این پرسش را نفی کنیم، باید بنویسیم که سعید رضایی با شناخت بسیار خوبی که از روحیات بازیکنان تیم ملی دارد، نکات خیلی ظریفی را مطرح کرد که به حتم در تصمیم گیری کارگروه مبنی بر انتخاب سرمربی تیم ملی لحاظ شود، اینکه ولاسکو به دلیل هوش بالایش شش ماهه بازیکنان ما را شناخت اما کولاکوویچ دو سال طول کشید که بازیکنان اصلی را شناسایی کند، وی اعتقاد دارد که تیم ملی به مربی نیاز دارد که مرد بحرانها باشد و شرایط و روحیات بازیکنان را بشناسد. بازیکنی یک روز 100 است و روز دیگر 30، این را اگر مربی درک و مدیریت نکند، نمی تواند موفق عمل کند. رضایی که چند سالی در لیگ ایتالیا هم بازی کرده است، اطلاعات خوبی از مربیان این کشور دارد که می تواند در گزینش سرمربی جدید تیم ملی  به ویژه از اروپای غربی کمک کند. به هر روی مباحث و موارد قابل اعتنایی خوبی در کارگروه بیان شد که از زوایای مختلف قابل تعمق بوده اند، از جمله اصول علمی، بدن سازی با توجه به ساختار فیزیکی بازیکنان ما، برند بودن سرمربی جدید و مشورت بیشتر برای انتخاب اصلح، شوخی نیست. قرار است که ملی پوشان ما به کره مریخ بروند! باید این درک را گسترش داد که بعد از نیم قرن برای نخستین بار به بازیهای ریو رفتیم و حالا دومین فرصت طلایی برای رسیدن به دروازه آرزوهای طلایی است، نقدها باید باشد اما تفاهم ملی در گروی هم اندیشی با خبرگان و همبستگی با رسانه های تخصصی است، والیبال نویسان ما اگر متوجه شوند گزینش ها با صداقت انجام می شود و به قول ظریفی (سیاه بازی نباشد) حتما همراه خواهند شد.

  • 12:55
  • 1399/06/16
  • 3666