انصاری: تست ها را نماینده ستاد کرونا چک می کند

دبیر کمیته رویدادهای فدراسیون والیبال در واکنش به ادعای سرمربی تیم شهرداری گنبد مبنی بر مشکوک بودن حضور پاسور تیم پیکان در بازی مقابل این تیم گفت: تست مثبت دوم مصطفی باقری را که به من ارائه شده بود، به دکتر ابارشی پزشک فدراسیون ارجاع داده و از ایشان استعلام گرفتیم.

پاسخ این بود: نتیجه آزمایش کرونا این بازیکن سلامت وی را تایید کرده و موردی از نظر ابتلا به کرونا مشاهده نشده است. حالا چگونه برخی از دوستان مدعی ناسالم بودن تست هستند نمی دانم. نادر انصاری گفت: ما خودمان پزشک نیستیم ولی نمایندگان ستاد کرونا در همه سالن ها حضور دارند و تست ها را بررسی می کنند. ...اما ورای صحبت های دبیر کمیته رویدادها باید به این نکته پی ببریم که در این ایام کرونا زده همه باید با وسواس به قضیه سلامت ورزشکاران، داوران، مربیان و ناظر بیندیشیم و کرونا را شوخی نگیریم ولی جامعه والیبال باید آگاه باشند که طرح مسایل مهم در انظار عمومی بازخوردهای منفی هم خواهد داشت، اول اعتبار خود ورزشکاران است، دوم شان اهالی توپ و تور که همواره منزلت اجتماعی خاصی داشته اند، بنابراین تا مادامی که حقیقتی روشن نشده نباید بیگدار به آب زد و با گفتار خود همگنان را زیر سوال برد. گفت و گو از: جمشید حمیدی

  • 14:34
  • 1399/06/30
  • 2319