در حمایت از علی کریمی؛

طلسم فوتبال را جادوگر می شکند!

                                                                                                                    اولین بازخوردها از شنیدن خبر اعلام رسمی کاندیداتوری علی کریمی ، به محبوبیت او بود که با استفاده از محبوبیت حتما می توانیم او را پشت میز ریاست فدراسیون فوتبال ببینیم . دنبال کنندگان حرفه ای تر، از اینکه فوتبالی ها وارد عرصه فدراسیون شوند احساس رضایت کردند . 

                                                                                                                       
اولین بازخوردها از شنیدن خبر اعلام رسمی کاندیداتوری علی کریمی ، به محبوبیت او بود که با استفاده از محبوبیت حتما می توانیم او را پشت میز ریاست فدراسیون فوتبال ببینیم . دنبال کنندگان حرفه ای تر، از اینکه فوتبالی ها وارد عرصه فدراسیون شوند احساس رضایت کردند . 
کارشناسان هم با نقد های تند و گاهی منطقی از این خبر استقبال کردند . 
اما تقریبا کمتر کسی به سیاست های فکری علی کریمی توجه کرد . اینکه او حتما نمی خواهد خودش همه ی کارها را بر عهده بگیرد! انتقام گیری کند یا آزار و اذیت هایی که به فوتبالی ها در این سال ها شد را تلافی کند! وقتی حرف از فساد فوتبال می شود و یک ورزشکار مردمی و محبوب در تمام عرصه های ورزشی ، فرهنگی ، هنری و بعضا سیاسی کشور پرچم پاکی علم می کند، این را قطعا بدانید خبر از سختی ها و کارشکنی ها و چوب لای چرخ گذاشتن های این رویداد مهم دارد . و مطمئنا پشتوانه ی محکم او دعوت از افردا دلسوز و کار بلد فوتبال ایران است . افرادی مثل محمد دادکان، علی دایی و...
حتی فکر اینکه ترکیب سیاست و  محبوبیت علی کریمی ، هنر، دقت و توانمندی دادکان و کمک گرفتن از ستون محکم فوتبال ایران علی دایی هم می تواند لبخند رضایت بر دل تمامی دلسوزان فوتبال بنشاند. 
مردم چه می خواهند؟ این شلختگی و فساد آشکار ، تهمت های بی سند و لبخند هایی که به درد متن های طنز تلگرامی می خورند ، قطعا گزینه ی آخر مردم و فوتبال دوستان هم نیست! 
آیا فضای مجازی را رصد می کنیم؟ صفحه هایی با کارشناسی حرفه ای و کاربلد جوانانی که منتسب به هواداران تیم های محبوب کشور هست رو می بینم؟ نظرات جوانان را خوانده اید؟ قریب به اتفاق از این خبر خوشحال هستند و آرزوی موفقیت پست می کنند !  
با ورود علی کریمی به عرصه فدراسیون فوتبال بدون شک راه برای جوانان کاربلد فارغ از سیاسی گری و چپ و راست باز می شود ، که اگر غیر از این باشد ، حتما او هم زمین خواهد خورد . 
و در آخر اگر این اتفاق مهم رقم بخورد ، مطمئنا آنقدر در داخل کار روی سر او و تیمش ریخته است که شاید فعالیت فدراسیون در عرصه بین المللی را کمی آهسته کند ، پس از کریمی می خواهیم برنامه کاملش را درباره این موضوع با اهمیت به طور واضح بیان کنند . 
این فدراسیون و این فوتبال طلسم شده است و فقط یک جادوگر می تواند این طلسم را بشکند.

نویسنده: سیدفرشاد فیض آبادی

  • 11:37
  • 1399/10/16
  • 7066