دایی و تاریخ فوتبال اایران

هیچ خبری از علی دایی در فوتبال نیست.گرچه داخلی ها  کم محلی را به دایی در دستور کار قرار داده اند، اما خارجی ها نمی توانند در مورد دایی بی تفاوت بمانند.

هیچ خبری از علی دایی در فوتبال نیست.گرچه داخلی ها  کم محلی را به دایی در دستور کار قرار داده اند، اما خارجی ها نمی توانند در مورد دایی بی تفاوت بمانند.


دایی در فوتبال متولد شد. دایی تاریخ فوتبال ایران است و تاریخ هم شوخی بردار نیست. نمی شود تاریخ را تغییر داد و بر نام مردان اثرگذار خط بطلان کشید .
متاسفانه اسطوره فوتبال کشورمان  فعلا در مسیر کم محلی قرار گرفته است.او سرمایه فوتبال است ولی دایی برای تبدیل شدن به سرمایه ملی ورزش هزینه سنگینی را تقبل کرده است و بیش از نیمی از این هزینه ها را دستگاه ورزش کشور ما بر عهده داشته است حالا خبر می رسد که خارجی ها در آن سوی مرزها در صدد جذب علی دایی هستند. دایی کار در کشورش را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهد افسوس که در فوتبال ما دافعه بیش از جاذبه است ولی هر چه که باشد دایی متعلق به تاریخ فوتبال ایران و آسیا است .

نویسنده: رضا صادق زاده

  • 10:54
  • 1399/10/17
  • 7132