آرمات: امیدوارم با نگاه ملی با استعفای من موافقت کنند

سرمربی تیم والیبال نوجوانان  در خصوص اینکه آیا از سرمربیگری تیم والیبال شهرداری قزوین استعفا کرده‌، اظهار داشت: این خبر واقعیت دارد و من به خاطر مشغله زیادی که دارم از سرمربیگری تیم شهرداری قزوین استعفا کردم. البته هنوز با استعفای من موافقت نشده است. 

سرمربی تیم والیبال نوجوانان  در خصوص اینکه آیا از سرمربیگری تیم والیبال شهرداری قزوین استعفا کرده‌، اظهار داشت: این خبر واقعیت دارد و من به خاطر مشغله زیادی که دارم از سرمربیگری تیم شهرداری قزوین استعفا کردم. البته هنوز با استعفای من موافقت نشده است. 

مسعود آرمات افزود: در این مدت به جز خوبی چیز دیگری از مدیران باشگاه شهرداری قزوین ندیدم. در صحبتی که با آنها  داشتم خواستم که با نگاه ملی با درخواست استعفای من موافقت کنند. با توجه به اینکه اردوی تیم نوجوانان از دهم بهمن آغاز خواهد شد نمی‌خواهم تیم شهرداری قزوین از این مسئله متضرر شود.
سرمربی تیم والیبال نوجوانان در پایان خاطرنشان کرد: امشب قرار است جلسه‌ای با مدیران باشگاه شهرداری قزوین داشته باشم. امیدوارم با استعفای من موافقت شود تا هم تیم شهرداری از حضور من در تیم نوجوانان متضرر نشود و هم اینکه بتوانم برای تیم نوجوانان زمان بیشتری اختصاص بدهم.

  • 12:04
  • 1399/10/28
  • 5635