مبارزه نفس گیر جسی جیمز - اسکار دی لا هایا

جسی جیمز لیجا می گوید: شکست اسکار دی لا هایا از کسب عنوان جهانی پربارتر و معنادار بود. برای من ، مهمترین چیز، نه کسب عنوان جهانی ، بلکه شکست دی لا هایا بود.

جسی جیمز لیجا می گوید: شکست اسکار دی لا هایا از کسب عنوان جهانی پربارتر ومعنادار بود.

 برای من ، مهمترین چیز، نه کسب عنوان جهانی ، بلکه شکست مقابل دی لا هایا بود.

جسی جیمز لیجا در مورد خاطرات تلخ و شیرین مبارزه با اسکار دی لا هایا ، پیروزی نهایی در برابر یک استعداد  درجه یک گفت. او در آستانه مبازه در مقابل ده ها هزار نفر از جمله مشاهیر لیست A و بوکسورهای افسانه ای قرارگرفت.

این میدان مبارزه مدیسون اسکوئر در نیویورک است و مردی که روبروی او ایستاده اسکار دی لا هایا  ملقب به"پسر طلایی" قرار گرفت . لیجا پیشنهاد داده شد که به عنوان قهرمان  در دو وزن جهان  معرفی شود. وی گفت: اکنون با یکی از بزرگترین های بوکس مبارزه می کنم.

در حالی که پدر و عموی او بوکسور حرفه ای بودند ، مادر لیجا نمی خواست که او این ورزش را انجام دهد. او با نظر مادرش را پذیرفت و فقط به عنوان یک جوان 19 ساله از سالن ورزشی، با هدف بدنسازی  دیدن کرد تا بعد به پلیس محلی یا آتش نشانی بپیوندد. اما برخلاف میل مادرش،  او در این ورزش تبحر خود را نشان داد.

پدر من ، جسی ، پذیرفت كه من استعداد آن را دارم و اجازه داد كه بوكس کار كنم. فقط در طی دو سال در  مسابقات تدارکاتی  المپیك می جنگیدم. برای انجام این كار پس از مدت زمان كوتاهی، متوجه شدم که در این زمینه کاملاً خوب هستم.

 وی افزود: برای حرفه ای شدن ، مطمئناً هیچ برنامه بزرگی برای کسب عناوین جهانی یا مبارزه زیر نورهای شدید رینگ مدیسون اسکوئر وجود نداشت. در واقع ، مدیر برنامه هایم به من توصیه کرد که اگر یک تصویر تمیز داشته باشم ، می توانم پس از چند مبارزه به شهرم برگردم و در یک شرکت محلی شغل خوبی پیدا کنم.

مترجم: اعظم سعیدی

  • 14:46
  • 1399/12/06
  • 6005