اردوی تیم ملی در محاصره کرونا؛

نه جادوگر آمد نه آلکنو

اردوی تیم ملی والیبال در شرایطی از عصر امروز استارت می خورد که 5-6 بازیکن کرونایی قادر به شرکت در تمرینات نیستند.

اردوی تیم ملی والیبال در شرایطی از عصر امروز استارت می خورد که 5-6 بازیکن کرونایی قادر به شرکت در تمرینات نیستند.


پوریا یلی ، علی اصغر مجرد، میثم صالحی ، محمدرضا حضرتپور و پوریا فیاضی و آرمان صالحی از جمله بازیکنان کرونا زده تیم هستند خداوند به این تیم رحم کند!
سعید معروف یا به قول همکاران رسانه ای جادوگر هنوز خود را به اردو نرسانده و آلکنو هم شاید روزی 24 اردیبهشت به تهران می آید آنچه که در پیرتامون کادر فنی تیم ملی هم شنیدنی است اینکه دو مربی خارجی و دو مربی ایرانی به المپیک اعزام می شوند و به این ترتیب سعید رضایی بعد از چند سال همکاری بازماند و رحمان محمدی راد هم انصراف داد تا پیمان اکبری با محمدرضا تندروان باقی بمانند سعید رضایی همان چوبی را خورد که پیشتر احمد مساجدی و دیگران خورده بودند و جالب اینکه هیچ کس نپرسید که فردی با داشتن بالاترین درجه مربیگری بین المللی، سابقه بازی در ایتالیا و از اعضای ثابت تیم ملی در دهه گذشته چرا خط خورده است؟!
حق با رحمان نبود؟
در چنین شرایطی رحمان محمدی راد موفق و تحصیلکرده تیم سپاهان از همراهی کادر فنی خودداری کرد او هم مانند بهروز عطایی خود را شایسته سرمربیگری تیم ملی می داند و حاضر نیست تحت هر شرایطی در صحنه و در جمع بماند اینکه حضور در تیم ملی برای همه باعث افتخار است تردیدی وجود ندارد و در این رهگذر آنهایی که دل در گرو ایده آل های ملی دارند نباید دنبال شرط و شروط باشند اما ما هم باید عاقلانه عمل کنیم و سرمای های والیبال از جمله مربیان صاحب اهلیت را بسوزانیم.   

نویسنده: جمشید حمیدی

  • 11:08
  • 1400/01/14
  • 1810