ترکش انتخاب‌های عجیب؛ جوادی استعفا کرد؟

ساعاتی پیش از راهروهای فدراسیون فوتبال خبر رسید علی جوادی مدیرروابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال از سمتش استعفا کرده است.

ساعاتی پیش از راهروهای فدراسیون فوتبال خبر رسید علی جوادی مدیرروابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال از سمتش استعفا کرده است.
با آمدن جوادی به عنوان یکی از اهالی قدیمی و با سابقه مطبوعات به فدراسیون فوتبال به آینده فدراسیون عزیزی خادم امیدوار شدیم اما با انتصاب هایی که در چند روز اخیر دیده ایم عملاً ناامید شدیم و برای آینده این فدراسیون نگرانی بیشتری پیدا کردیم.
مهم ترین این انتصاب ها مجتبی خورشیدی بود که به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال انتخاب شده است. حالا در ادامه حواشی این موضوع گفته می‌شود مدیرروابط عمومی فدراسیون فوتبال استعفا کرده است.از فدراسیون فوتبال خبر می رسد که نخستین ترکش این انتصاب های عجیب و غریب اصابت کرده است و ظاهرا علی جوادی در واکنش به این انتصاب ها از سمت خودش در روابط عمومی و سخنگویی فدراسیون فوتبال استعفا داده است.
باید دید واکنش فدراسیون فوتبال به خبر استعفای جوادی از روابط عمومی و سخنگویی فدراسیون چیست. به هر حال این کناره گیری اگر به وقعیت تبدیل شود تبعات سنگینی برای عزیزی خادم خواهد داشت، چرا که جوادی نزد اهالی رسانه از مقبولیت قابل توجهی برخوردار است.

یادداشت روز- حامد قاسمی عارف

  • 19:30
  • 1400/01/17
  • 898