بازیکن والیبالی کردستانی ؛

حضور احمدی به تیم لیگ برتری کالداس پرتغال

احسان احمدی سرعتی زن ۲۰۶ سانتی متری فصل قبل راهیاب ملل کردستان و سیرجان به تیم لیگ برتری کالداس پرتغال پیوست.

به تیم لیگ برتری کالداس پرتغال پیوست وی نخستین کردستانی است ‌که در یک تیم خارجی والیبال بازی می کند؛سینا وهاب زاده مدیر بر نامه های این بازیکن   به خبر نگار ما‌ گفت؛ محمدرضا بیک بازیکن جوان خراسانی نیز با  باشگاه کالداس توافقات نهایی رسید.

حضور دو بازیکن ایرانی در  این تیم رسانه های پرتغالی را تحت تاثیر قرارداده است که در آینده به آن می پردازیم وی همچنین  از ترانسفر احتمالی چند بازیکن جوان دیگر نیز خبر داد جوانانی که می توانند در سایه کسب تجربه در لیگهای اروپا  پشتوانه هایی ارزشمند تبدیل شوند.

  • 10:09
  • 1400/01/18
  • 2651