با وجود پیروزی بر الشرطه

دفاع استقلال عمق ندارد!

 ازهجومی ترین تیم استقلال  در لیگ قهرمانان آسیا رو نمایی شد.

شکست دادن الشرطه عراق ساده نبود، اما استقلال در فاز حمله درست عمل کرد و این مهم را راحت رقم زد.

البته چهره بد بازی زمانی حاکم شد که تیم الشرطه خیلی زود و در دقیقه ۱۰بازی۱۰نفره شد. با این اخراج تعادل و توان بازی عملا بهم خورد.

اگر اخراج زودهنگام  بازیکن عراقی صورت نمی گرفت شاید چهره بازی با هزار ترفند که مخصوص تیم های عربی است دیگر شکل دیگری به خود می گرفت.

استقلال در فاز حمله مجموعه ای از مکمل ها را در اختیار دارد. در این میان وبه هنگام حرکت رو به جلو نادری واسماعیلی نیز به خط حمله اضافه شدند که حاصل آن شکست آسان الشرطه شد. این شیوه فعلا بهترین و بالاترین امتیاز را به استقلالی ها اختصاص داده است.

اما در این میان استقلال والشرطه یک ضعف مشترک هم داشتند.

در این ضعف اشکار استقلال دوام وقوام خوبی داشت،اما الشرطه خیلی زود فرو پاشید.

خط دفاع هر دوتیم از مکمل به دور بودندو هستند.قلب دفاع تیم مجیدی عمق ندارد.خیلی راحت باز می شود.کمبود مکمل وجود دارد.در این جناح به دلیل بازی تهاجمی مردان کناری، حمایت وپوشش در خط دفاع بسیار کم رنگ دیده می شود.طبیعی است که این معضل اگر برطرف نشود، در بازی های بعدی بلای جان خواهد شد. ناموزونی در این جناح باعث شده تا شکاف و فاصله در خطوط دفاع وخط میانی قابل لمس باشد.الشرطه از این شکاف در چند نوبت سود برد وعملا تن استقلال را لرزاند. از این نکته تاریک نباید بی تفاوت گذشت. چون جنس استقلال در لایه اول ستون دفاعی کاملا جور نیست.

تیم مجیدی الشرطه را به مانند آب خوردن کنار زد،اما انالیز تیم او وبررسی نقاط ضعف وقوت آبی پوشان از چشم بسیاری پنهان نخواهد ماند.

نویسنده: اکبرعزیزی

  • 15:32
  • 1400/01/30
  • 1470