سید هم وارد گود شده است!

ایتالیایی ها هم مثل ما در ورزش کم حاشیه ندارد. بعد از بگو مگوی پاسور ایتالیایی پیاچنزا با برناردی که سوژه روز شده است، سید موسوی هم بیکار ننشست...

ایتالیایی ها هم مثل ما در ورزش کم حاشیه ندارد. بعد از بگو مگوی پاسور ایتالیایی پیاچنزا با برناردی که سوژه روز شده است، سید موسوی هم بیکار ننشست و در استوری منتشر شده از مبلغ کم پاداش برای قهرمانان رشته انفرادی دفاع کرد و به کمیته ملی المپیک طعنه زد. ولی عجیب تر اینکه مدعی شد که در والیبال مدال نمی گیرند که غصه پاداش بخورند. این در حالی است که رئیس فدراسیون فوتبال مرتب از مدال گرفتن والیبالیست ها می گوید!!

  • 11:44
  • 1400/01/31
  • 2609