اعتراض وارد شد

قهرمانی نوجوانان کیا پس گرفته شد

درپی اعتراض برخی از تیم های فوتبال نوجوانان تهران مبنی بر استفاده تیم فوتبال نوجوانان کیا از بازیکن صغر سنی، کار بررسی وتحقیقات از سوی قاضیان هیات فوتبال آغاز شد.

تقریبا نزدیک به یک ماه  تحقیقات زمان برد تا قاضیان هیات فوتبال تهران به اتفاق به یک نتیجه واحد دست یافتند. تحقیقات نشان داد که تیم فوتبال نوجوانان کیا در رقابت های لیگ برتر تهران از وجود بازیکن صغر سنی سود می برده است.از این رو اعتراض وارد شد و تیم نوجوانان کیا که یک ماه پیش قهرمان فوتبال نوجوانان تهران معرفی شده بود، قهرمانی اش به عنوان تیم متخلف پس گرفته شد. طبیعی است که با مشخص شدن این تخلف و بازپس گرفتن قهرمانی از کیا ضربه سنگینی بر بدنه آکادمی کیا وارد خواهد امد.

با پس گرفتن مقام قهرمانی از کیا، تیم نوجوانان استقلال که بر سکوی نایب قهرمانی ایستاده بود به مقام قهرمانی نائل آمد. با توجه به این نکته در فصل ۹۹اکادمی استقلال با مدیریت فریاد شیران  صاحب دومین قهرمانی در فوتبال پایه تهران شد. پیشتر تیم امید استقلال قهرمان امیدهای تهران شده بود.

نویسنده: اکبر عزیزی

  • 16:07
  • 1400/01/31
  • 1525