نیم نگاه

مجلس و تعیین جایگاه قانونی فدراسیون های ورزشی

لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون های ورزشی آماتوری از سوی رئیس  جمهوری جهت بررسی و تصویب به مجلس ارایه شد. براساس این لایحه فدراسیون های ورزشی آماتوری از فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 خارج و به عنوان موسسات غیردولتی با استقلال شخصیت حقوقی فعالیت خواهد کرد. البته مجوز این فدراسیون ها وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت اساسنامه بین المللی صادر خواهد کرد.

بسیاری معتقد هستند اگر این لایحه در مجلس رای بیاورد و مورد تایید شورای نگهبان واقع شود، اتفاق بسیار مهمی برای ورزش خواهد افتاد که طی آن تصدی گری دولت در فدراسیون ها به طور اولی و تبع آن در هیات های ورزشی از بین می رود یا زایل می شود و مجامع فدراسیون ها تصمیم گیرنده نهایی انتخابات ریاست فدراسیون های ورزشی خواهد بود. فدراسیون هایی که در حال حاضر انتخابات اکثر آنها با شائبه مهندسی شدن مورد سوال عموم اهالی ورزش است.

نکته قابل توجه دیگر تاکید بر انطباق قوانین و مقررات داخلی مربوط به هر رشته ورزشی با استانداردها و مقررات بین المللی است که باید مشارکت و همکاری فعال مجامع با فدراسیون های جهانی تقویت شوند.

باید منتظر ماند و دیدگاه نمایندگان مجلس را دید ولی انتظار داریم که مجلس پیش از تایید یا رد این لایحه نشست های کارشناسانه ای را با متخصصان تربیت بدنی و حتی قهرمانان ورزشی و در نهایت هیات های شهری و استانی برگزار کنند. بحث گسترش ورزش قهرمانی یا آماتوری از یک سو و چگونگی ارتباط با مجامع بین المللی مسایل مهمی هستند که باید برای اجرای آن فکر آخر را اول کرد.

نویسنده: رضا اسماعیلی

  • 10:30
  • 1400/02/18
  • 686