یک عکس – یک نگاه

اردوی تیم ملی...؟!

عکسی که مشاهده می کنید اردوی تیم وزنه برداری نوجوانان است و گفته می شود که نام تیم ملی نوجوانان هم را یدک می کشد.

نیم قرن پیش هم چنین خوابگاه های سلول مانند را در اردوهای ورزشی لحاظ نمی کردند آن هم برای نوجوانانی که آینده ساز هستند و باید در بهترین فضاها و در پناه بهترین امکانات قرار گیرند تا با انگیزه مضاعفی به ورزش قهرمانی روی بیاورند. این واقعیتی است که در تمام کشورهای دنیا اجرا می شود. حالا چگونه فدراسیون وزنه برداری آن هم در این ایام کرونایی که فاصله اجتماعی را به شدت تاکید می کنند، چنین مکانی را برای نوجوانان کشور در نظر گرفته است. فقط می توانیم بگوییم طفلک بچه های مردم!

نویسنده: عباس اسماعیلی

  • 10:44
  • 1400/02/20
  • 1836