آموزشی فنون کشتی ساحلی در بابلسر

مسابقات انتخابی کشتی ساحلی استان مازندران در تاریخ ۱۲ الی ۱۳ خرداد، هیأت کشتی استان در نظر دارد، یک دوره آموزش  فنون کشتی ساحلی و قوانین تغییر یافته برگزار نماید.

به همین منظور در روز دوشنبه  ۲۷ اردیبهشت یک اردوی تمرینی در ساحل بابلسر در رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود.

اقدام خوبی است که نه تنها در استانه برگزاری مسابقات بلکه طول سال باید تداوم پیدا کند و از همه مهم تر این که مربیان فعال استان با اصول علمی آموزش فنون و اجرای مقررات اشنا شوند در واقع آموزش امری مستمر است که باید همیشگی باشد به ویژه اینکه کشتی ساحلی اکنون جزو مواد مسابقاتی رسمی قاره ای هم قراردارد

  • 10:05
  • 1400/02/26
  • 1646