تذکر یک نماینده به وزیر ورزش

 وزارت ورزش مکلف است در مورد استقلال و پرسپولیس شفاف سازی کند

رئیس کمیته مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ورزش و جوانان بدون شفاف سازی آخرین وضعیت سرخابی‌ها حق واگذاریشان را ندارد.

احمد راستینه در مورد اینکه آیا در شرایط کنونی برای تغییر ماهیت فدراسیون‌های ورزشی و تبدیل آن‌ها از یک نهاد عمومی به بخش حقیقی ضرورتی وجود دارد، اظهارداشت: فدراسیون ها در تمام دنیا زیرساخت های لازم ورزش قهرمانی را برای مسابقات بین المللی آن کشورها فراهم می کنند و طبیعتاً ‌فدراسیون ها بازوان پرقدرت رشته های قهرمانی کشورهایی هستند که برای توسعه ورزش قهرمانی سرمایه گذاری می کنند.

رئیس کمیته مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه ما در کشورمان با مشکلی روبرو هستیم و آن بحث ماهیت فعالیت فدراسیون های ورزشی است که به دلیل عدم شفاف بودن ماهیت فدراسیون ها و نوع دریافت اعتبارات و هزینه کرد آن‌ها هموارد مورد بحث و گفت و گو قرار می گیرد و بعضا ‌در تناقضات با ساختارهای ورزشی بین المللی، برخی از ماهیت فدراسیون ها دستخوش تغییراتی می شود که گاهی اعتراضاتی را در ساختارهای بین المللی برای ورزش ما به همراه دارد.

وی در خصوص تصویب لایحه تغییر ماهیت فدراسیون های ورزشی در هیأت دولت گفت: ما منتظریم که این لایحه به مجلس ارائه شود تا درباره آن بحث و گفتگو صورت بگیرد. به نظر من مباحث ورزش ما یک مقدار بنیادی تر و ریشه ای تر از این است که با تغییر ماهیت برخی از فدراسیون‌ها به دنبال اصلاح ساختار آن‌ها باشیم. اساساً‌ در تمام کشورهای توسعه یافته روی رشته های اولویت دار سرمایه گذاری می شود اما متأسفانه در کشور ما به تعداد رشته های جدیدالبنیان هم که بعضاً‌ در کشور دیگری ایجاد می شود، بلافاصله فدراسیونی شکل می گیرد و متأسفانه با توسعه فدراسیون ها نتوانستیم رشته های اولویت دارمان را به آنچه که استحقاقشان است، هدایت کنیم.

  • 12:14
  • 1400/02/27
  • 944