آیین پایانی کلاس مربیگری بین المللی بدنسازی نچرال

پنجمین دوره مربیگری بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی نچرال در تهران به پایان رسید.

 در این دوره 50 مربی از سراسر کشور شرکت داشته اند و طی آن پرفوسور یرواند هارتونیا، کسرو ابراهیم، عباسعلی گایینی، دکتر حمید رجبی، دکتر علیرضا میری و دکتر محمد فشی اصول و مبانی تئوری و عملی بدنسازی را تشریح کرده و در پایان از شرکت کنندگان آزمون عملی گرفته اند و قبول شدگان این دوره کارت مربیگری بین المللی این رشته را به خود اختصاص دادند یکی از قبول شدگان این دوره بین المللی توحید پرتویی فرزند پیشکسوت و ملی پوش سابق والیبال عزیز پرتویی از شهر ارومیه است خانواده ای والیبالی که در والیبال ارومیه مورد لطف قرار نگرفته اند.

  • 11:29
  • 1400/03/10
  • 1451