وکیلی و ظریف در تمرینات تیم ملی بانوان

استفاده از مربیان مرد به انحاء مختلف در رشته های مختلف ورزشی از جمله والیبال معمول و متداول بوده است.

 ورزش والیبال در سال های اخیر مربیانی چون ایرج مظفری، عباس برقی، امیر حسینی، کامبیز یعقوبی، ایرج مقدم، مهدی بازارگرد، مصطفی شجاعی، جواد مهرگان و ابراهیم وادی با مربیان زن این ورزش همکاری و همفکری کرده اند ولی هیچ گاه مشکلات عدیده این بخش از والیبال کشور ما حل نشده است چرا که ساختار اساسی در والیبال بانوان به وجود نیامده بود و اکنون نیز براساس گفته ناظران محمد وکیلی مربی باتجربه تیم ملی و فرهاد ظریف یکی از بهترین لیبروهای جهان بر تمرینات تیم ملی بانوان زیر نظر فریبا صادقی نظارت و دخالت دارند. اصل قضیه غیرقابل انکار است که والیبال بانوان ما به تجارت آقایان نیاز دارد ولی آیا محمد وکیلی که با تیم ملی نوجوانان قهرمان آسیا و جهان شده است، می تواند منشاء تاثیرات در این بخش باشد؟ این پرسشی است که گذشت زمان پاسخ آن را مشخص خواهد کرد ولی یک نکته اساسی باید مورد مداقه و بررسی و ارزیابی قرار گیرد و آن اینکه چرا مربیان مرد نامبرده شده نتوانسته بودند منشاء تاثیرات و تغییرات در این رشته شوند. مربیانی که در بخش آقایان ادعای فراوانی داشته اند در حیطه بانوان عمر مربیگری آنها از یکسال تجاوز نکرده است...

نویسنده: جمشید حمیدی

  • 11:30
  • 1400/03/30
  • 2851