پشنهاد قزاق ها به بازیکنان دختر ایرانی؛

ریاضی: چون لابی نمی کنیم، دیده نمی شویم

چند بازیکن ایرانی پیشنهادات‌ خوبی از تیم های قزاق و تایلند دارند ولی به نظر می رسد  با وجود این ‌نمایش خوب دختران ایران با نام‌ سایپا به چشم‌هیچکس نیامده است.

شهرزاد ریاضی بازیکن و کاپیتان سابق تیم‌ملی و مربی بانوان سایپا با اشاره به کیفت بازی رقبا در جام باشگاه های آسیا افزود: التای قزاقستان در بیشتر تورنمنت های اروپایی شر کت می کند و یک تیم کاملا حرفه ای است با اینهمه به بازیکنان ما مانند شبنم علیخانی ، مونا آشفته ، سودابه باقر و‌مهسا کدخدا پیشنهاد داده اند که به  تیم هایشان ‌بپیوندند، اما چون بچه ها قرارداد داشتند لژیونری را گذاشتند برای فصل بعد چون سبک بازی ما به بازی قزاق ها می خورد.

دکتر شهرزاد ریاضی گفتک روزی که قرار بود تیم به تایلند اعزام شود خان‌محمدیان رئیس فدراسیون سفارش می کرد که تیم ملی را ببرید تا خوب ظاهر شوید و ما‌هم با حد اکثر  ملی پوشان راهی شدیم و برای نخستین بار جزو‌ چهار تیم‌ نیمه نهایی قرار گرفتیم اما در بازگشت در فرودگاه هیچکس حتی نایب رئیس بانوان فدراسیون را هم ندیده ایم تا یک تبریک و خسته نباشد به تیم‌ملی بگوید. گویا هیچ اهمیت نداشت که تیم ما چقدر خوب بازی کرده و تاریخساز  شده بود تایلندی با ملی پوشان خود و یار خارجی بازی کردند؛تیم ‌پسران ما نهم شد همه به استقبال آنها رفتند و وعده وعیدهای فراوان دادند اما برای والیبال بانوان فقط حسرت باقی مانده است و دریغ از حضور یک نماینده از فدراسیون.

ریاضی اضافه می کند: سالها برای والیبال توپ زدیم با سایپا دو دوره قهرمان شدیم اما من و خانم هاشمی جایی در جمع مربیان‌ملی نداریم‌، چون اهل لابی نبستیم. بدون سر و صدا کار می کنیم در این بین‌متاسفانه برخی از مربیان و کارشناسان هم زحمات باشگاه و بازیکنان را زیر سوال می برند بدون اینکه در نظر بگیرند تحت چه حباب دشوار و تغدیه و‌میز بانی بد تایلندی ها قرار داشتیم.

ریاضی در پایان‌گفت: هیچیک از بازیکنان افتخارات مرا ندارند اولین لژیونر والیبال بانوان بودم 10 سال در امارات بازی کردم ولی هر گز به چشم ‌نیامده ام باید ممنون توحید حسینی همسرم باشم که تنها مشوق و حامی من بوده و است.

  • 13:16
  • 1400/07/20
  • 4354