دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

دست ها و دل ها در کشتی تهران گره می خورد!

نخستین هم اندیشی کشتی استان تهران برگزار شد.

جلسه هم اندیشی روسای حوزه ها و هیات های کشتی استان تهران با حضور قاسم علی عسگری رئیس هیات استان تهران و مدیران فنی کشتی آزاد و فرنگی و مسئولین کمیته های آموزش و مربیان روز گذشته  در سالن کنفراس شهدای هفتم تیر برگزار شد.

در این نشست هم اندیشی روسای حوزه ها و هیات های کشتی استان تهران با مدیران فنی کشتی های آزاد و فرنگی و مسئولین کمیته های آموزش و مربیان برگزار شد. جلسه با صحبت های محمد بنا اکبر فلاح ،عزیز اطاعتی و اسماعیل پلوئی شروع شد و در ادامه با نظرات و صحبت های روسای هیات های پیگری شد و در پایان هم رئیس هیات استان تهران به جمع بندی مسائل مطرح شده پرداختند.

به این ترتیب تغیر و تحولاتی که در هیات کشتی پایتخت به وجود آمده وارد فاز عملی شده و اندیشه ها برای اعتلای کشتی تهران کنار هم قرار گرفته اند.

باور کنیم که کشتی این استان پر جمعیت روزهای رقت باری را پشت سر گذاشته است و اکنون اگر مردان بزرگی که دعوت به همکاری شده است دست ها و دل ها را به هم گره بزنند کشتی در تهران جانی دوباره می گیرد.

نویسنده:احمد دباغ