دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

تاج از سر "كي روش" افتاد!

باخت قطر به مربيگري كي روش در فينال تورنمنت اردن آنهم با ٤ گل به امير قلعه نوعي پيام زيادي داشت.

١-به نقدهاي مطروحه دربرنامه تلويزيوني شب هاي فوتبالي كه علاوه بر حميد استيلي  و علي جوادي (روزنامه نگار)، واعظ آشتياني هم حضور داشت. هرچه نقادانه سخن گفتند ،كاملا درست بود و عين واقعيت (هرچند بهتر بود اين ميزگرد با حضور موافقين فدراسيون تاج به شكل مناظره برگزار مي شد تا فدراسيونِ ضعيف فوتبال مجاب به دصدور بيانيه نشود).

٢- باخت مفتضحانه كي روش، به اثبات توانمندي مربي ايراني صحه گذاشت تا مشخص شود طي بالغ بر هشت سال كي روش با فوتبال اتوبوسي چه لطمه بزرگي به فوتبال ما زد.

٣- يادتان است روزي كه تاج براي عقد قرارداد با ويلموتس به خارج از كشور رفت! اولين نفري بودم كه با دليل و برهان اعلام كردم تاج بايد محاكمه شود؟

فارغ از اينكه قاضي زاده هاشمي (نماينده مجلس) مدعي است پرونده قضايي مهدي تاج همچنان از طريق اصل ٩٠ در هرحال پيگيري است! به نظر بهترين و عادلانه ترين حكم را روز گذشته امير قلعه نوعي صادر كرد؛ با اين مضمون كه توانمندي مربي ايراني آنقدر بالاست كه تاج حتي با كنار گذاشتن اسكوچيچ در آستانه جام جهاني نخواست به اين باور برسد كه اگر فوتبال ما يك جين لژيونر دارد توسط همين مربيان وطني رشد يافتند و به بالاترين سطح فوتبال دنيا رسيدند.

٤-تاج علي رغم آنكه فرصت حضور در جام جهاني را به امير قلعه نوعي يا هر مربي ايراني ديگري نداد (تا با كوله باري از تجربه ازجام جهاني به استقبال جام ملت ها برود) متاسفانه پيرمرد ناكام در كلمبيا و مصر را در حالي در شرايط خاص كشور - به لحاظ اغتشاشات - روي نيكمت تيم ملي نشاند كه در بازي با انگليس آن افتضاح تاريخي ببار آمد!؟

قصدم نبش قبر قضایا نيست بلکه بيان عملكرد ضعيف و اغلب ناكارآمدي مهدي تاج و تيم همراهش در فدراسيون فوتبال است كه اگر منويات مقام معظم رهبري در فرصت دادن به مربيان داخلي نبود شايد همچنان مهدي تاج با ناديده گرفتن قابليت هاي مربيان داخلي به بيراه مي رفت.

نتيجه اینکه؛ ديديد امير قلعه نویی بباز نيست؟ ديديد او تحول خواه و تحول گراست؟ همين چند روز پيش با آمار و ارقام ثابت كردیم او در همين مدت كوتاه كه بعد از جام جهاني كسي جرات قبول مسئوليت در تيم ملي را نداشت (!) او باشهامت و با جرات و گذشت فراوان با رها كردن تيم خوب و متمول گل گهر در سخت ترين شرايط، سكاندار تيم ملي شود و تحولاتي را رقم بزند كه امروز شاهديم ٧ گل در دو مسابقه به ثبت رسانده است، آنهم ٤ گل مقابل تيمي كه قهرمان جام ملت ها ي آسيا بوده، از جام جهاني ميزباني كرده و دو ماه ديگرميزبان جام قاره كهن است.

اگر مقابل اردن ضعف هايي به خط دفاع وارد بود محكم ترين دليلش اولا ميل تهاجمي تيم ملي بود و ثانيا روز بد تيم كه امري بديهي است و تيم هاي بزرگ نظير برزيل و آلمان و ايتاليا هم به كرات ديديم در مسابقات مهم جهاني روز بد داشته اند و اينها دليل نمي شود روند مثبت و روبه رشد تيم ملي تحت تفكرات ژنرال را زير سوال برد.

قلعه نویی ديشب هم نسخه كارلوس را پيچيد، هم ثابت كرد شاگرد ممتاز و نخبه مربيان ايراني است و هم اينكه كه اگر قرار است به پرونده قضايي مهدي تاج رسيدگي شود دليل بي توجهي او به قابليت هاي مربيان ايراني در آستانه جام جهاني كه چرا كي روش ِ ناموفق را به جاي قلعه نوعي راهي جام جهاني كرد تا اين فرصت از مربيان ما گرفته شود و در عوض به فردي داده شود كه در فوتبال ما به آلاف و الوف رسيد و دست آخر براي سياست و فرهنگ ما خط و نشان كشيدند وبا عدم موفقيت در امريكاي جنوبي و افريقا كه بايد براي هميشه خانه نشين مي شدندتوسط تاج دوباره قيمت دار شدند؟

در حالي كه اين فرصت بايد نصيب قلعه نویی مي شد تا امروز اگر مردانه و با شهامت و بدون كمترين چشمداشت مالي پاي تيم ملي ايستاده حداقل باتجربه جهاني كام ايران را شيرين كند و لب مردم را خندان!

نویسنده: مجيد سعيدي