جمعه سی و یکم فروردین ماه

اصل اول؛ مدیریت شایسته است

استقلال از مدتها پیش آبستن حوادث بود، کما اینکه اوضاع و احوال پرسپولیس هم آتش زیر خاکستر نشان می داد.

چرا که نبود ثبات مدیریت و نداشتن تشکیلاتی که در خورند این دو باشگاه بزرگ مردمی باشد، شرایطی را پیش آورده است که چند تماشاگر نیز به خودشان اجازه می دهند در فرودگاه با بازیکنان و کادر فنی وسترن بازی کنند و عده ای هم جلوی درب دفتر باشگاه پرسپولیس قشقرق به راه بیندازند، پرسپولیس و استقلال از روزی دچار تنگنا شده اند که تماشاگر اجاره ای و لیدر حقوق بگیر را به استخدام در آورده اند تا برای برخی مربیان و مدیران حاشیه امنیت بسازند، غافل از اینکه این تارهای با دست تنیده روزی گریبان خودشان را می گیرد حالا سوال ما این است مگر قانون و نظمیه نداریم که هرکسی در قیافه مدعی کاسه داغتر از آش می شود، اگر مدیران این دو باشگاه قوی باشند و مدیریت را بر اساس مشاوره با بزرگان و استخوان خرد کرده های سرخ و آبی استوار سازند و پای هرچه غریبه و لیدر و... است را قطع سازند، دیگر هتک حرمت و بزن بزن جایی در امور فرهنگی، ورزشی نمی یابد، دوران گنده لات بازی ها به پایان رسیده است اما پیش از همه باید اوضاع مدیریت این دو باشگاه را درست کرد، نگارنده به شخصه احمد سعادتمند را دوست دارم و می دانم از جنس ورزش است اما چون در برخی امور آنهم در آستانه مسابقات مهم پخته عمل نکرد، مسایلی پیش آمد که تامل برانگیز است. استقلال و پرسپولیس نباید چوب سوء مدیریت را بخورند و نباید هم  فکر کرد با خویشان و آشنایان می توان دو پایگاه مهم اجتماعی - ورزشی و حتی سیاسی را اداره کرد، توصیه می کنیم که هر دو تشکیلات امور را با همکاری، همفکری و همگرایی آدمهای خوشنام و پیشکسوتان نیک اندیش به پیش ببرند و یا اقدامات سنجیده و مطالعه کرده باقیات صالحاتی از خود بر جای بگذارند. مدیریت در این دو ارکان ورزشی همواره بر عشق، ملی اندیشی و صداقت استوار بوده است، اجازه ندهیم پول عشق های واقعی را در پرسپولیس و استقلال زایل سازد.