جمعه سی و یکم فروردین ماه

دولت‌آبادی:هدفم ثبت رکورد در گینس است

برای نخستین بار است یک بانو به مدت ۳ ساعت در ایران چنین رکوردی به ثبت رسانده و در کتاب ثبت رکوردهای ایران نامش درج خواهد شد.

مروارید جواهریان داور ثبت رکورد ایران در خصوص ثبت رکورد سوزان دولت آبادی در رشته ورزشی دوچرخه سالنی گفت: با توجه به زمانی که خانم دولت‌ آبادی انجام می‌دهد می‌توان امیدوار بود که در گینس هم ثبت شود ما فیلم رکوردگیری وی را برای گینس می‌فرستیم تا انشاالله جلوی نماینده گینس رکورد گیری انجام دهند. سوزان دولت آبادی بنیانگذار دوچرخه‌های ثابت و سالنی(ایندورسایکلینگ) توانست با آر‌پی‌ام ۱۱۰ به مدت۳ ساعت رکورد بزند. وی در همین خصوص گفت: خیلی خوشحالم که توانستم این رکورد را برای اولین بار ثبت کنم و می خواهم چالشی راه‌اندازی کنم تا هر شخصی که توانست رکورد من را بزند. وی در ادامه افزود: هدف من این است که بعنوان اولین بانوی ایرانی در این رشته ورزشی در کتاب گینس ثبت شوم تا نام ایران را در دوچرخه سالنی جاودانه کنم. در پایان هم از کمیته دوچرخه ثابت و چرخ‌های سالنی تشکر می کنم که من را حمایت کردند تا بتوانم در کتاب ثبت رکورد ایران جای بگیرم.