جمعه یکم تیر ماه
یکسال گذشت...

در گذشت حسن رحیمی ابوی گرامی..

یکمین سالگرد در گذشت.. ‌‌‌ابوی همکار گرامی اقای حبیب رحیمی دبیر سرویس عکاسی پایگاه خبری البرز ورزشی و روز نامه بین المللی شوت را تسلیت گفته و یاد وخاطره ان بزرگوار را گرامی می داریم

یکمین سالگرد در گذشت حسن رحیمی ‌‌‌ابوی همکار گرامی اقای حبیب  رحیمی دبیر سرویس عکاسی  پایگاه خبری البرز ورزشی و روز نامه بین المللی شوت را تسلیت گفته و یاد وخاطره ان بزرگوار را گرامی می داریم
رضا اسماعیلی مدیر مسوول و خبر نگاران و همکاران