سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه
نوجوانان آزادکار با کرونا سرشاخ شدند

برگزاری مسابقات نو جوانان به چه قیمتی؟

از صبح امروز (چهارشنبه) ۳۱۸ کشتی گیر نوجوان آزادکار برای تصاحب دوبنده تیم ملی از سراسر کشور در شهرستان رامسر پنجه در پنجه یکدیگر می نهند.

از صبح امروز (چهارشنبه) ۳۱۸ کشتی گیر نوجوان آزادکار برای تصاحب دوبنده تیم ملی از سراسر کشور در شهرستان رامسر پنجه در پنجه یکدیگر می نهند. با توجه به اینکه برابر ابلاغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت رشته‌های ورزشی پُر برخورد در شهرهای قرمز ممنوع اعلام شده، مشخص نیست متولی ورزش مازندران که خود یک گوش شکسته است چگونه چشمان خود را بروی این فاجعه انسانی بسته و جالب تر اینکه هیچ نهاد و ارگان مربوطه ای نیز این نقض آشکار قوانین و مقررات را ندیده و به فکر سلامت این کشتی گیران نوجوان نیستند.

آیا استاندار و هیات کشتی  به فرزندان خود اجازه میدادند در این شرایط خطرناک که در رامسر بوجود آمده حتی برای تفریح سفر کنند؟
معلوم نیست چرا رئیس فدراسیون که به قزاقستان رفته اجازه برگزاری مسابقات را صادر کرد؟ تا شروع مسابقات آسیایی و جهانی نوجوانان بیش از ۴ ماه زمان داریم. آیا نمی شد این رقابت ها در زمانی انجام می گرفت که شرایط به حالت عادی باز می گشت؟
طی روزهای گذشته در خبرها داشتیم که ۷ عضو تیم فوتبال نساجی مازندران به ویروس کرونا مبتلا شدند. این درگیری بازیکنان با کرونا برمیگردد به بی تدبیری مسئولینی که مجوز برگزاری مسابقه این تیم در شهر قرمز را صادر نموده بودند.
اخبار ناخوشایندی از رامسر به گوش می رسد. امیدواریم که صحت نداشته باشد. فقط میتوانیم به درگاه خداوند دعا کنیم تا این مسابقات به خیر و خوشی به پایان برسد.


احمد دباغ