جمعه سی و یکم فروردین ماه

مشتریان جدید برای طارمی

گل مهدی طارمی به چلسی ،به عبارتی گل سومین بازیکن ایرانی است که بر تن چلسی وارد می شود.

پیشتر علی دایی دوگل همراه با تیم هرتابرلین،علیرضا جهانبخش واکنون مهدی طارمی. مهدی طارمی زیباترین گل جام را تا این لحظه به ثمر رسانده است.گذشته از ان دیرترین گل را هم تا این لحظه به ثمر رسانده است.
بحث این است که چرا  تیم چلسی هراز گاهی ازسوی ایرانی ها دچار زخم عمیق می شوند. بعد از گل مهدی طارمی به چلسی حالا بحث به کار گیری وحتی خرید بازیکن ایرانی درفوتبال جزیره  بر سر زبانها افتاده است. طارمی نظرها وچشم ها را به سمت وسوی خود جلب کرده است.اکنون او در آستانه تغییر مکان جدید قرار گرفته زیرا بعد از گل دیشب او مشتریان خاصی به سمت این بازیکن ایرانی سرازیر شده است.