جمعه بیست و نهم تیر ماه

فوتبال داخلیوالیبال

جراحی بازیکن تیم ملی والیبال بانوان ایتالیا

آلیس دگرادی (تیم ملی ایتالیا و مگاباکس اوندولاتی دل ساویو والفوگلیا) تحت عمل جراحی موفقیت آمیزی قرار گرفت که توسط پروفسور رائول زینی در بیمارستان ماریا سیسیلیا در کوتینیولا انجام شد.