پنجشنبه شانزدهم آذر ماه

فوتبال داخلی

لطیفی: شاید در تیم ملی نظرات خداداد اعمال نشده!

علی لطیفی در مورد جدایی خداداد عزیزی گفت: شاید عزیزی احساس کرده است که در تیم ملی مثمر ثمر نبوده یا از نظرهایش استفاده نشده است.


کشتی

سازی میزبان فرنگی کاران تیم ملی

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از روز 22 آذرماه در استان مازندران برگزار می شود.


والیبال

ترکیه و ژاپن در گام آغازین

مسابقات قهرمانی باشگاه های جهان والیبال مردان FIVB 2023 از امروز در بنگالورو هند آغاز شد.