پنجشنبه سی ام فروردین ماه

جای خالی نام آوران در بوکس

رئیس فدراسیون بوکس در حکمی محمدرضا ترمیمی را به سمت دبیر این تشکیلات منصوب کرد. ترمیمی از داوران این ورزش محسوب می شود که نمی دانیم چقدر با امور اجرایی و فنی آشنایی دارد. اما انتظار این بود که حسین ثوری در دوره جدید ریاست خود سیاست جذب را در پیش بگیرد و نوعی وفاق در بوکس به وجود بیاورد.

بوکس با داشتن آن همه نیروهای فنی و صاحب کسوت و افتخار نباید نسبت به سرمایه های موجود بی تفاوت بماند. علی مظاهری کاپیتان سابق تیم ملی بوکس در این باره به البرز ورزشی می گوید: توقعی از آقای ثوری نداریم. افرادی که زندگی و جوانی خود را صرف اعتلای بوکس کردند، خانه نشین شدند و رئیس فدراسیون هم نسبت به این خانواده بی تفاوت است. واقعیت این است که جامعه بوکس بر این باور بود که رئیس فدراسیون تغییراتی در بدنه فدراسیون بوکس به وجود خواهد آورد اما چنین نشد و امروز بسیاری از ملی پوشان گذشته همانند بابک مقیمی، اکبر احدی، احسان روزبهانی، ستارپور، مهدی قربانی و ... که سال ها برای آنها هزینه شده بود، گوشه نشین مانده اند و به حال و روز بوکس افسوس می خورند. باز هم صبر می کنیم شاید که اوضاع بر وفق مراد زحمتکشان بوکس رقم بخورد.

گفت و گو: عباس اسماعیلی