پنجشنبه سی ام فروردین ماه
بازتاب نشست خبری انجمن موتای؛

صدیقی: دست پیش گرفته اند ...

دیروز رئیس انجمن موتای ایران در گفت و گویی با برخی رسانه ها اعلام خودمختاری در این ورزش کرد و مدعی شد که این تشکیلات زیر نظر وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نیست و به صورت مردمی و خودکفا اداره می شود...

صحبت های جواد نصیری با تعجب و تردید بسیاری از کارشناسان مواجه شد که چگونه یک تشکل ورزشی خود را مستقل می داند. در این زمینه شاه صنم صدیقی قهرمان سابق جهان و مربیان ملی موتای می گوید: به نظر می رسد که وزارت ورزش قصد دارد آقای نصیری را کنار بگذارد و به زودی انتخابات ریاست این کمیته را انجام دهد. لذا فکر می کنم که ایشان دست پیش گرفته اند. مگر می شود که انجمنی تحت نظارت هیچ تشکیلات دولتی نباشد. تا آنجا که می دانم قرار است این انجمن را به فدراسیون رسمی برگردانند. از سویی دیگر نارضایتی زیادی در انجمن موتای وجود دارد که آخرین آنها مربوط به استعفای دکتر میلانی مسئول کمیته داوران است. خود من و تنی چند از مربیان و ورزشکاران مدال آور این رشته هم اعلام کناره گیری کرده ایم. انتظار داریم که وزارت ورزش به مسایل مربوط به انجمن موتای رسیدگی کنند.

گفت و گو: مرجان بنی یعقوب