پنجشنبه سی ام فروردین ماه
نیم نگاه

صلابت بوکس در مشت های نوجوانان

چهارمین مدال برنز بوکس ایران در مسابقات قهرمانی آسیا حتمی شده است. اینکه در شرایط خاص اقتصادی کشور ما فدراسیون بوکس اهتمام به اعزام 13، 14 بوکسور به آوردگاه قاره ای اعزام می کند، ارزشمند می نماید و در کنار این نگاه ارزشی و فنی اگر هم به نتایجی در رینگ رقابت ها دست پیدا کنیم، چه بهتر. نتیجه گرفتن همیشه شیرین است. اما مهم پشتوانه ای است که می توانیم از طریق اعزام نوجوانان به رقابت های معتبر دست پیدا کنیم.

بوکسورهای ما اگر در این رده های سنی با همتاهای ازبک، قزاق و ... شانه به شانه شوند به حتم به تجارب گرانبهایی دست خواهند یافت. آنچه که از نگاه کارشناس از جمله اکبر احدی به عنوان وجه ممیزه بوکسورهای ما در رقابت ها به حساب می آید، تکنیک و حرکات فنی بچه های ایران است که متاسفانه در راندهای آخر دچار نوعی تحلیل قوا می شوند. بنابراین فدراسیون بوکس باید در کنار عملکرد خوب مربیانی چون رضا مهدی پور، مرتضی سپهوند و مهدی طلوعتی به بحث بدنسازی و آمادگی جسمانی این ورزشکاران به طریقه علمی بپردازند تا در آینده مشت زن های خوبی چون نیما بیگی در رسیدن به اهداف عالیه این ورزش با صلابت حرکت کنند.  

نویسنده: حسین علی اسماعیلی