دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه
خوش خبر کارش را می داند؛

کارخانه: مدیریت سازمان تیم های ملی را ترجیح می دهم

طی روزهای اخیر که بار دیگر امیر خوش خبر به عنوان سرپرست تیم ملی برگزیده شد، شایعاتی چند بر سر زبان ها افتاد که یکی از آنها بحث ناراحتی کارخانه بود که در بازی های آسیایی سرپرستی تیم ملی را برعهده داشت.

مصطفی کارخانه، مربی نام آشنای والیبال ایران درباره کناره گیری اش از سرپرستی تیم ملی بزرگسالان به البرز ورزشی گفت: سرپرستی تیم ملی را با آقای خوش خبر سپرده اند چون هم کار لجستیک را خوب می داند و هم زبان انگلیسی بلد است و راه ارتباطات بین المللی را خوب می شناسد. بنابراین فکر می کنم گزینه بسیار خوبی برای همراهی تیم ملی است و برخلاف برخی شایعات هیچ گونه دلخوری ای از این بابت ندارم. آقای داورزنی سمت مدیر سازمان های تیم ملی را به بنده سپرده است و در این زمینه می تواند بسیار موثر باشد. شرح وظایف خودم را می دانم و قصد دخالت در کار سرمربیان را ندارم. در این زمینه جلساتی با آقای بهروز عطایی داشته ام و با همدیگر رایزنی های خوبی را انجام داده ایم.

کارخانه درباره ادامه همکاری با تیم مس رفسنجان نیز گفت: به احتمال زیاد همچنان عنوان مشاور فنی در کنار این تیم خواهم بود و هماهنگی خوبی با آقای بادرنگین سرمربی تیم دارم. انسان های خوبی هستند که برای خدمت به والیبال ایران آمده اند و مدیران مس رفسنجان نیز با نگاه ملی دست به تیمداری زدند که باید قدر آنها را دانست.

گفت و گو: جمشید حمیدی