پنجشنبه سی ام فروردین ماه
چهار مدال رقابت بوکسورهای ایرانی

فرجی: قدرت های بزرگ قاره در صحنه نبودند

تیم های بوکس نوجوانان و جوانان ایران با کسب یک مدال نقره و سه برنز از مسابقات قهرمانی آسیا به کشور باز می گردند.

در این رقابت ها که به میزبانی کشور اردن برگزار شد علیرضا موسوی بوکسور جوان تهرانی در وزن66 کیلوگرم مدال نقره گرفت.

وی دیروز به علی بیگ از قزاقستان بازی را واگذار کرد.

سید علی اکبر میر احمدی در بخش نوجوانان، ابوالفضل دانا و نیما بیگی در رقابت های جوانان مدال برنز گرفته اند.

سرمربیگری تیم ایران را رضا مهدی پور بر عهده داشت.

مجتبی فرجی مربی و بازیکن سابق تیم ملی در نگاه کارشناسی به عملکرد بازیکنان ایرانی در رقابت های فوق به البرز ورزشی گفت: از بین 13 بوکسور اعزامی گرفتن یک مدال نقره هنر نبوده است چرا که مسابقات با شرکت فقط 10 کشور برگزار شد و از چین، کره جنوبی و شمالی، ژاپن و اندونزی بوکسوری در رقابت های اردن حضور پیدا نکرده بودند. ارزش فنی کار زمانی مشخص می شود که همه قدرت های قاره در صحنه باشند.

فرجی اضافه کرد: متاسفانه شاگردگرایی و برخی رفتار ناکارآمد باعث شد که بازیکنی مثل علیرضا برات علیپور انتخاب نشود و وی درد دو رده سنی نونهالان و نوجوانان دو مدال آسیایی داشت اما او را خط زدند.

در ورزش آن هم در سطح ملی مهم اجرای عدالت است. چرا که در نهایت فقط شایسته ها می توانند پرچم کشور را به اهتزاز درآورند.

البرز ورزشی آمادگی دارد که نظرات کادر فنی تیم ملی را هم در این باره درج کند.

نویسینده: عبداله محرمی

چهار مدال رقابت بوکسورهای ایرانی

فرجی: قدرت های بزرگ قاره در صحنه نبودند

تیم های بوکس نوجوانان و جوانان ایران با کسب یک مدال نقره و سه برنز از مسابقات قهرمانی آسیا به کشور باز می گردند.

در این رقابت ها که به میزبانی کشور اردن برگزار شد علیرضا موسوی بوکسور جوان تهرانی در وزن66 کیلوگرم مدال نقره گرفت.

وی دیروز به علی بیگ از قزاقستان بازی را واگذار کرد.

سید علی اکبر میر احمدی در بخش نوجوانان، ابوالفضل دانا و نیما بیگی در رقابت های جوانان مدال برنز گرفته اند.

سرمربیگری تیم ایران را رضا مهدی پور بر عهده داشت.

مجتبی فرجی مربی و بازیکن سابق تیم ملی در نگاه کارشناسی به عملکرد بازیکنان ایرانی در رقابت های فوق به البرز ورزشی گفت: از بین 13 بوکسور اعزامی گرفتن یک مدال نقره هنر نبوده است چرا که مسابقات با شرکت فقط 10 کشور برگزار شد و از چین، کره جنوبی و شمالی، ژاپن و اندونزی بوکسوری در رقابت های اردن حضور پیدا نکرده بودند. ارزش فنی کار زمانی مشخص می شود که همه قدرت های قاره در صحنه باشند.

فرجی اضافه کرد: متاسفانه شاگردگرایی و برخی رفتار ناکارآمد باعث شد که بازیکنی مثل علیرضا برات علیپور انتخاب نشود و وی درد دو رده سنی نونهالان و نوجوانان دو مدال آسیایی داشت اما او را خط زدند.

در ورزش آن هم در سطح ملی مهم اجرای عدالت است. چرا که در نهایت فقط شایسته ها می توانند پرچم کشور را به اهتزاز درآورند.

البرز ورزشی آمادگی دارد که نظرات کادر فنی تیم ملی را هم در این باره درج کند.

نویسینده: عبداله محرمی