چهارشنبه سوم مرداد ماه
بازی های کشورهای اسلامی – قونیه 2021؛

فصیحی راهی نیمه نهایی شد

فرزانه فصیحی با صدرنشینی در گروه خود به مرحله نیمه نهایی دوی 100 متر بانوان رقابت های دو و میدانی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.

رقابت های دوی 100 متر بازیهای کشورهای اسلامی در بخش زنان امروز پیگیری شد که در مرحله مقدماتی این مسابقات فرزانه فصیحی، نماینده ایران موفق شد با ثبت زمان 11:24 ثانیه در گروه خود صدرنشین شده و به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه پیدا کند.