چهارشنبه سوم مرداد ماه

دوومیدانی بانوان چادرملو قهرمان شد

تیم چادرملو اردکان به عنوان قهرمانی سومین دوره مسابقات دو و میدانی جوانان کشور دست پیدا کرد.

سومین دوره مسابقات دو و میدانی جوانان کشور در بخش دختران، روزهای ۲۷ و ۲۸ مرداد برگزار شد و با قهرمانی چادرملو اردکان به پایان رسید.

در این رقابت‌ها چند رکورد ملی و باشگاهی نیز شکسته شد. حدیثه رئوف از تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد با ثبت حد نصاب ۴:۴۷.۰۹ دقیقه موفق شد رکورد باشگاهی ۱۵۰۰ متر را در رده سنی جوانان ارتقا دهد. رکورد قبلی این ماده با ۵:۰۲.۶۱ دقیقه در اختیار خودش بود.

زهرا عرب رستمی از تیم گل کهر سیرجان با ثبت حد نصاب ۵۵.۸۷متر موفق شد رکورد باشگاهی ماده پرتاب چکش را در رده سنی جوانان ارتقا دهد. رکورد قبلی این ماده با ۵۵.۶۳ متر در اختیار خود زهرا عرب رستمی بود.

نازنین فاطمه عیدیان با ثبت زمان ۱:۰۱.۶۵ دقیقه موفق شد ضمن ایستادن بر جایگاه نخست دو ۴۰۰ متر با مانع رکوردملی و باشگاهی رده سنی جوانان را از آن خود کند. در این ماده محدثه ابراهیم پور با زمان ۱:۰۱.۷۲ دقیقه رکورد ملی را در دست داشت و رکورد باشگاهی نیز با زمان ۱:۰۱.۹۷ دقیقه متعلق به خود عیدیان بود.

 

زهرا افشاریان در ۵۰۰۰ متر با ثبت حد نصاب ۱۹:۱۶.۱۰دقیقه موفق شد  رکورد باشگاهی رده سنی جوانان کشور را که با زمان ۱۹:۳۶.۵۳دقیقه در اختیار خودش بود ارتقا دهد.

زهرا نجفی از تیم چادر ملو اردکان با پرتابی به مسافت ۴۱.۵۰ متر رکورد ملی این ماده را در رده سنی جوانان شکست و بر سکوی نخست ایستاد. رکورد قبلی این ماده در بخش ملی و باشگاهی با حدنصاب ۳۹.۷۰ متر و ۳۹.۰۹ متر متعلق به مانا حسینی بود

فاطمه محیطی زاده از تیم چادرملو با کسب ۴۹۱۹ امتیاز موفق شد رکورد ملی و باشگاهی هفتگانه را در رده سنی جوانان تصاحب کند. پیش از این رکورد ملی این ماده با ۴۸۳۴ امتیاز در اختیار صدف آقاجانی و رکورد باشگاهی با ۴۷۷۰ امتیاز متعلق به خودش بود.

تیم ۴ در ۴۰۰ متر امدادی چادر ملو اردکان با ثبت زمان ۴:۰۴.۲۶ دقیقه رکورد ملی و باشگاهی رده سنی جوانان را شکست و قهرمان شد. رکورد قبلی ملی و باشگاهی این ماده با زمان۴:۰۶.۳۰دقیقه در اختیار تیم پلیمر خایج فارس خرم‌آباد بود.

نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

 

۱۰۰ متر

دلنیا بیگم‌جانی، ۱۲.۳۵ ثانیه

 

ساناز امیری‌پور، ۱۲.۳۸ ثانیه

یاسمن نعیمی راد، ۱۲.۹۳ ثانیه

 

۲۰۰ متر

ساناز امیری‌پور، ۲۵.۱۴ ثانیه

دلنیا بیگم جانی، ۲۵.۴۸ ثانیه

یاسمن نعیمی‌راد، ۲۶.۲۳ ثانیه

 

۴۰۰ متر

نازنین فاطمه عیدیان، ۵۶.۷۸ ثانیه

ثمین جعفرزاده، ۵۸.۵۲ ثانیه

فاطمه حسین‌خانی، ۵۹.۲۸ ثانیه

 

۸۰۰ متر

مینا ناصری، ۲:۲۶.۳۳ دقیقه

پریسا امینی، ۲:۲۷.۲۵ دقیقه

آوا منصوری، ۲:۲۷.۸۷ دقیقه

 

۱۵۰۰ متر

حدیثه رئوف، ۴:۴۷.۰۹ دقیقه

ستایش امینی، ۵:۰۶.۸۷ دقیقه

معصومه موسوی، ۵:۱۳.۸۰ دقیقه

 

۳۰۰۰ متر

حدیثه رئوف، ۱۰:۴۴.۰۵ دقیقه

زهرا افشاریان، ۱۱:۰۷.۵۵ دقیفه

یگانه کریم، ۱۱:۰۹.۸۶ دقیقه

 

۵۰۰۰ متر

زهرا افشاریان، ۱۹:۱۶.۱۰ دقیقه

یگانه کریم، ۱۹:۳۴.۶۴ دقیقه

پریسا نجفی، ۲۲:۲۰.۰۴ دقیقه

 

۱۰۰ متر مانع

صدف آقاجانی، ۱۴.۹۸ ثانیه

فاطمه محیطی‌زاده، ۱۴.۹۹ ثانیه

فاطمه ادبی، ۱۵.۰۴ ثانیه

 

۴۰۰ متر مانع

نازنین فاطمه عیدیان، ۱:۰۱.۶۵ دقیقه

ثمین جعفرزاده، ۱:۰۳.۲۶ دقیقه

غزل گمار، ۱:۰۷.۰۸ دقیقه

 

۳۰۰۰ متر مانع

ستایش امینی، ۱۲:۲۲.۸۸ دقیقه

مژده وزیری، ۱۲:۲۶.۳۶ دقیقه

فائزه سادات عابدینی، ۱۴:۳۲.۳۴ دقیقه

 

۱۰۰۰۰ متر پیاده‌روی

نسا نجاری، ۱:۰۸:۳۰ ساعت

 

سید مریم اسدی، ۱:۱۴:۳۴ ساعت

تینا محمدی، ۱:۱۴:۵۹ ساعت

 

پرش ارتفاع

عسل علی‌قلی، ۱.۶۴ متر

فاطمه سرافراز، ۱.۶۴ متر

مائده مطهری، ۱.۶۱ متر

 

پرش سه گام

سارینا ساعدی، ۱۲.۷۱ متر

سلما سلطانی، ۱۱.۷۳ متر

زهرا حفظی، ۱۱.۴۶ متر

 

پرش طول

سارینا ساعدی، ۵.۶۶ متر

نجمه خرمالی، ۵.۵۷ متر

سلما سلطانی، ۵.۳۶ متر

 

پرش با نیزه

فاطمه خدائی، ۳.۲۰ متر

فاطمه ادبی، ۳.۰۰ متر

ستایش محمدپور، ۳.۰۰ متر

 

پرتاب وزنه

الهه علیزاده، ۱۲.۶۵ متر

تینا خسروشیری، ۱۲.۳۷ متر

ملینا رضایی ملک، ۱۱.۹۳ متر

 

پرتاب نیزه

زهرا نجفی، ۴۱.۵۰ متر

مانا حسینی، ۴۰.۲۵ متر

سونیا بارون‌پور، ۳۳.۳۹ متر

 

پرتاب چکش

زهره عرب‌رستمی، ۵۵.۸۷ متر

ملیکا نوروزی، ۵۳.۸۱ متر

بیتا فکری، ۴۷.۷۸ متر

 

پرتاب دیسک

زهرا نجفی، ۴۶.۳۷ متر

مهشید عادل، ۴۰.۲۹ متر

مریم بوشاسپ، ۳۷.۱۸ متر

 

۴ در ۱۰۰ متر امدادی

چادر ملو اردکان، ۴۸.۵۸ ثانیه

پلیمرخلیج فارس، ۴۹.۳۵ ثانیه

زنیت گیلان، ۵۰.۴۸ ثانیه

 

۴ در ۴۰۰ متر امدادی

چادرملو اردکان، ۴:۰۴.۲۶ دقیقه

 

پلیمر خلیج فارس، ۴:۱۱.۰۵ دقیقه

گل گهر سیرجان، ۴:۱۳.۲۷ دقیقه

 

هفتانه

 

فاطمه محیطی‌زاده، ۴۹۱۹ امتیاز

صدف آقاجانی، ۴۶۵۴ امتیاز

صبا خراسانی، ۴۱۹۱ امتیاز

 

نتایج تیمی

۱- چادر ملو اردکان، ۵۹۳ امتیاز

۲- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد، ۴۶۲ امتیاز

۳- گل گهر سیرجان، ۳۷۷ امتیاز